Báo chí đồng hành với doanh nghiệp trong công tác phát triển Đảng

Nhằm làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn trong công tác phát triển Đảng tại doanh nghiệp Việt Nam, nêu cao vai trò “cầu nối” của báo chí, Hội nghị “Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp với công tác phát triển Đảng, cơ sở đảng trong doanh nghiệp Việt Nam”, do Báo Nhân Dân, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức, đã diễn ra sáng 22/3, tại Hà Nội.

Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu chỉ đạo hội thảo.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Lê Quốc Minh nêu rõ, việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với mọi thành phần, đặc biệt trong khối doanh nghiệp bao gồm cả khu vực kinh tế tư nhân trở thành yêu cầu cấp thiết, không chỉ bằng đường lối, chủ trương và thể chế thành luật pháp, chính sách, mà bao hàm cả xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp. Sự lãnh đạo của Đảng góp phần định hướng tháo gỡ những khó khăn, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp, xóa bỏ tư tưởng phân biệt, quy tụ, khơi dậy khát vọng và huy động nguồn lực to lớn để phát triển đất nước.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng kịp thời điều chỉnh, uốn nắn những bất cập, hạn chế, tiêu cực, làm lành mạnh hóa kinh tế, tổ chức cộng đồng trong khối doanh nghiệp. Vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp là hết sức quan trọng, giúp định hướng tư tưởng chính trị cho doanh nghiệp hoạt động ổn định và phát triển.

Đồng chí nhấn mạnh, xác định vai trò quan trọng của doanh nghiệp tư nhân đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, từ năm 1996 đến nay, Đảng ta ban hành nhiều văn bản về công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp… Đặc biệt, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định: “Coi trọng công tác phát triển đảng viên, bảo đảm số lượng, chất lượng. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong công nhân trực tiếp sản xuất, trí thức và doanh nhân”.

Tuy nhiên, việc xây dựng tổ chức Đảng, phát triển Đảng viên trong doanh nghiệp là vấn đề mới và khó, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, nên còn nhiều hạn chế, bất cập, thậm chí tồn tại không ít mâu thuẫn, xung đột, rào cản chưa được giải quyết thấu đáo, với nhiều ý kiến tranh luận khác nhau cả về lý luận và thực tiễn.

Hội nghị “Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp với công tác phát triển Đảng, cơ sở Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam” nhằm tuyên truyền làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển Đảng, cơ sở Đảng trong doanh nghiệp, điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới, đánh giá thực trạng việc phát triển Đảng, cơ sở đảng trong doanh nghiệp tại Việt Nam, chỉ rõ những thành tựu và hạn chế, phân tích nguyên nhân và một số vấn đề đặt ra hiện nay. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng việc phát triển Đảng, cơ sở Đảng trong doanh nghiệp tại Việt Nam.

Tại hội thảo, nhiều kinh nghiệm, kiến nghị giải pháp của doanh nghiệp Việt Nam tham gia hiệu quả vào phát triển Đảng, cơ sở đảng trong doanh nghiệp đã được chia sẻ.

Khẳng định nguyên tắc Đảng lãnh đạo “Tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” tại Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội ( Viettel ), đồng chí Đào Xuân Vũ, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn cho biết, Viettel không hoạt động theo mô hình Hội đồng thành viên mà đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Tập đoàn, là doanh nghiệp nhà nước duy nhất thực hiện theo cơ chế này. Hiện nay, 100% cơ quan, đơn vị có tổ chức đảng với phương châm “ở đâu có nhiệm vụ quốc phòng an ninh, sản xuất kinh doanh, ở đó có sự lãnh đạo của tổ chức đảng”. Đảng bộ có 567 tổ chức đảng, 8.620 đảng viên; tỷ lệ lãnh đạo là 20,8%. Tỷ lệ này là rất cao so các doanh nghiệp. Công tác phát triển Đảng luôn được chú trọng với 450- 500 đảng viên/ năm.

Viettel hiện đang kinh doanh tại 10 thị trường nước ngoài ở 3 châu lục, với tổng số cán bộ, nhân viên người Việt Nam là 417 người. Trước những khó khăn và yêu cầu thực tiễn, các chi bộ thị trường nước ngoài của Viettel vẫn giữ vững nguyên tắc hoạt động, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, do sự khác biệt về thể chế chính trị, văn hóa, bất ổn chính trị tại một số quốc gia đã gây ảnh hưởng không nhỏ kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Viettel. Do đó, nâng cao vai trò ngoại giao kinh tế của Đảng, Nhà nước, hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng thị trường; giải quyết các khó khăn, vướng mắc là giải pháp cần được xem xét thấu đáo hơn.

Đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương giải đáp một số câu hỏi của cơ quan báo chí.

Dẫn dắt ngân hàng giữ vị trí số 1, trở thành doanh nghiệp niêm yết có quy mô vốn hóa lớn nhất Việt Nam, Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong doanh nghiệp. Bốn bài học kinh nghiệm quý báu được Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Quản trị Đỗ Việt Hùng chia sẻ, đó là: bảo đảm vai trò, vị trí của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; lấy con người làm trung tâm, là mục tiêu và động lực cho sự phát triển; phát huy giá trị văn hóa Vietcombank, khơi dậy khát vọng cống hiến của từng cán bộ, đảng viên, người lao động; tiên phong ứng dụng công nghệ mới; khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Không ngừng nâng cao niềm tin, lòng tự hào, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn hệ thống, góp phần tạo sức mạnh nền tảng để Vietcombank từng bước vững chắc hội nhập với khu vực và quốc tế.

Nêu một thí dụ sinh động từ nhận thức đến hành động của chủ doanh nghiệp tư nhân tâm huyết với công tác đảng, Anh hùng lao động Nguyễn Quang Mâu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổ hợp Công ty cổ phần Gốm đất Việt, chia sẻ, ngay từ những ngày đầu thành lập Công ty, Ban lãnh đạo đã thống nhất đề xuất được thành lập chi bộ trong doanh nghiệp. Nguồn phát triển đảng viên đều từ tổ chức Đoàn Thanh niên, Công đoàn và giữ vị trí nòng cốt trong doanh nghiệp. Đó cũng là động lực để thu hút lao động trẻ hướng về tổ chức đảng, bởi họ ý thức được đó là tổ chức của những người ưu tú.

Từ Chi bộ với 15 đảng viên đã phát triển thành hai Đảng bộ, với 165 đảng viên ( tương đương 21,3% lực lượng lao động), dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thị ủy Đông Triều, Quảng Ninh. Quá trình phát triển Đảng, Hội đồng Quản trị luôn tạo mọi điều kiện, cùng Đảng bộ định hướng đào tạo nguồn nhân lực, tạo môi trường thuận lợi cho người lao động tu dưỡng phấn đấu; đồng thời tạo nguồn bổ sung cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp.

Từ góc độ cơ quan báo chí, chỉ đạo tuyên truyền công tác xây dựng Đảng trên địa bàn thành phố Hà Nội, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thành Lợi, Phó Tổng biên tập phụ trách Báo Hà Nội Mới cho rằng, muốn phát triển được nền kinh tế tư nhân thì tổ chức đảng phải đóng vai trò tích cực trong định hướng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển bền vững. Báo chí tham gia tích cực qua việc phát hiện, biểu dương kịp thời các chủ doanh nghiệp tư nhân là đảng viên có nhiều đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp, địa phương. Báo chí cần trở thành “cầu nối” hiệu quả chuyển tải quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, cách làm của cấp ủy, đồng thời phản ánh khó khăn trong công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp, nhất là khu vực ngoài nhà nước để kịp thời tháo gỡ.

Trách nhiệm của các cơ quan báo chí chính thống là làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng, tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp. Qua đó, giúp các tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; vượt qua khó khăn, thử thách thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển.

Tại hội thảo, nhiều băn khoăn về mô hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp chưa thống nhất, nhất là tại các doanh nghiệp lớn thuộc Khối doanh nghiệp Trung ương; về đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong doanh nghiệp; giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, kỹ năng và nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp uỷ viên cơ sở… cũng được các đồng chí chủ trì hội thảo và đại diện doanh nghiệp giải đáp thỏa đáng.

Kết luận hội thảo, đồng chí Lê Quốc Minh đề nghị, thời gian tới, các cơ quan báo chí cần tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam thúc đẩy hiệu quả công tác phát triển Đảng, cơ sở đảng cũng như thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Về phía các doanh nghiệp tiếp tục chia sẻ thông tin một cách chính xác, kịp thời để các cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện chức năng tuyên truyền, định hướng. Đồng thời, các cơ quan thông tấn, báo chí và người làm báo trong cả nước cần đẩy mạnh thực hiện quy tắc chuẩn mực đạo đức người làm báo; hạn chế tối đa những thông tin lệch lạc làm ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp.

Theo Báo Nhân Dân điện tử

Tin cùng chuyên mục