Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Cuba

Nhận lời mời của Trung ương Đảng ta, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Cuba do đồng chí Roberto Morales Ojeda, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Cuba, dẫn đầu thăm làm việc tại Việt Nam và đồng chủ trì Hội thảo Lý luận lần thứ 5 giữa hai Đảng, từ ngày 30/4 đến ngày 4/5.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Cuba Roberto Morales Ojeda. (Ảnh: TTXVN)

* Chiều 3/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Cuba.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhiệt liệt chào mừng và bày tỏ xúc động được gặp lại đồng chí Roberto Morales Ojeda và các đồng chí Cuba thân thiết tham gia Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Cuba; đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng đối với hai Đảng, hai nước, vào dịp kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và 50 năm Lãnh tụ Fidel Castro thăm vùng giải phóng Quảng Trị và ngay sau chuyến thăm chính thức Cuba rất thành công của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai Đảng, hai nước trong những năm qua; khẳng định quan hệ đoàn kết đặc biệt và mẫu mực giữa Việt Nam-Cuba do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro gây dựng, được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, là tài sản vô giá và nguồn sức mạnh to lớn của hai dân tộc, cần được gìn giữ và tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tình hình mới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định Việt Nam luôn theo dõi và hết sức chia sẻ những khó khăn, thách thức do cấm vận siết chặt và hậu quả thiên tai, hỏa hoạn gần đây; bày tỏ vui mừng trước những kết quả quan trọng nhân dân Cuba giành được trong triển khai các nghị quyết của Đại hội lần thứ VIII, tiếp tục quá trình cập nhật hóa kinh tế-xã hội, chủ động thích ứng tốt hơn với tình hình thực tế mới; nhiệt liệt chúc mừng thành công của cuộc bầu cử Quốc hội khóa X.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ sự tin tưởng chắc chắn rằng, với tinh thần cách mạng kiên cường, bản lĩnh và kinh nghiệm lãnh đạo sáng suốt và sự ủng hộ to lớn của nhân dân Cuba, các lực lượng tiến bộ và bạn bè quốc tế, Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba sẽ tiếp tục thành công to lớn hơn nữa trên con đường bảo về thành quả cách mạng, xây dựng chủ nghĩa xã hội trên hòn đảo tự do và tiếp tục là ngọn cờ đầu ở Mỹ Latinh.

Đồng chí Roberto Morales Ojeda bày tỏ đặc biệt vui mừng và ấn tượng được dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Cu-ba trở lại thăm làm việc Việt Nam, chứng kiến những thay đổi to lớn của công cuộc đổi mới; bày tỏ sự khâm phục truyền thống lịch sử đấu tranh vì độc lập dân tộc của dân tộc Việt Nam và những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của nhân dân Việt Nam trong công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đánh giá những thành tựu to lớn, mô hình đổi mới và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể và thực tế của Việt Nam.

Đồng chí Roberto Morales Ojeda thông báo khái quát về tình hình Cuba, chia sẻ những khó khăn, thách thức mà Cuba đang gặp phải do đại dịch Covid-19, các biện pháp bao vây cấm vận chống Cuba, các giải pháp bảo đảm cải thiện đời sống người dân; chúc mừng những kết quả tích cực của quá trình triển khai các nghị quyết Đại hội lần thứ VIII, các định hướng và trọng tâm quan trọng của Đảng và Nhà nước Cuba.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị đặc biệt với Cuba. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị đặc biệt với Cuba, trong đó quan hệ giữa hai Đảng đóng vai trò nền tảng chính trị, định hướng cho quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Đồng chí Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực: nghiên cứu, tổng kết, trao đổi về lý luận và thực tiễn về đổi mới, cập nhật hóa kinh tế-xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước; tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao thường xuyên, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các ban Trung ương hai Đảng, cũng như giữa các tổ chức chính trị, xã hội và quần chúng, thanh niên hai nước;

Phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các vấn đề quốc tế, các diễn đàn quốc tế; nhấn mạnh hai bên cần đặc biệt coi trọng việc phối hợp tổ chức triển khai hiệu quả các thỏa thuận, chương trình, dự án hợp tác; cùng nhau suy nghĩ về cách làm mới linh hoạt, thiết thực để phát huy hơn vai trò của Ủy ban liên chính phủ, nỗ lực triển khai các thỏa thuận hợp tác, chủ động trao đổi các biện pháp khả thi để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc;

Đề nghị giao hai Ban Đối ngoại Trung ương của hai Đảng tham mưu, đề xuất các nội dung, biện pháp mới, hiệu quả, linh hoạt nhằm tăng cường phối hợp, thúc đẩy hợp tác phù hợp với tình hình thực tế, tương xứng hơn mức độ quan hệ chính trị, tiềm năng và thế mạnh hợp tác giữa hai đảng, hai nước.

Đồng chí Roberto Morales Ojeda khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba đặc biệt coi trọng việc củng cố quan hệ đoàn kết đặc biệt với Việt Nam, cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn đồng hành, đoàn kết và chia sẻ khó khăn, thách thức của Cuba;

Nhấn mạnh Cuba sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Cuba; nhất trí hai bên cần tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt do các Lãnh tụ Hồ Chí Minh và Fidel Castro đặt nền móng và truyền lại cho các thế hệ mai sau.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định một lần nữa lập trường nguyên tắc, trước sau như một của Việt Nam ủng hộ cuộc đấu tranh đòi dỡ bỏ ngay và vô điều kiện các biện pháp bao vây, cấm vận chống Cuba; Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn đồng hành, chia sẻ, sẵn sàng mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến các đồng chí Raul Castro và chuyển lời chúc mừng nhiệt liệt nhất đến Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Díaz-Canel nhân dịp được Quốc hội Cuba tín nhiệm bầu lại làm Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba; nhắc lại lời mời đồng chí Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Díaz-Canel thăm chính thức Việt Nam trong năm 2023. Đồng chí Roberto Morales Ojeda chuyển lời của đồng chí Díaz-Canel mời đồng chí Võ Văn Thưởng sớm thăm chính thức Cuba. Đồng chí Võ Văn Thưởng cảm ơn, vui vẻ nhận lời và sẽ thu xếp chuyến thăm vào thời gian phù hợp.

* Ngày 3/5, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Cuba đã đồng tổ chức Hội thảo Lý luận lần thứ 5 với chủ đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam và Cuba”.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Cuba do đồng chí Roberto Morales Ojeda, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Cuba làm trưởng đoàn. Tham dự Hội thảo có các đồng chí lãnh đạo cấp cao hai đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các nhà nghiên cứu lý luận và khoa học của Việt Nam và Cuba.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhấn mạnh việc chia sẻ kinh nghiệm, những vấn đề lý luận và thực tiễn trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và Cuba là nội dung hợp tác quan trọng giữa hai Đảng nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt và thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đặc biệt tốt đẹp giữa hai đảng và nhân dân hai nước;

Cơ chế tổ chức hội thảo là minh chứng sinh động về mối quan hệ đoàn kết mẫu mực, thủy chung, trong sáng Việt Nam-Cuba không ngừng được vun đắp, củng cố và phát triển, thể hiện sự vững tin vào nền tảng tư tưởng, lý luận, sự kiên định mục tiêu xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội mà hai đảng và nhân dân hai nước đã lựa chọn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh những đặc trưng vừa mang giá trị và khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam, vừa mang những giá trị phổ quát, tiến bộ của nhân loại; giới thiệu 8 phương hướng phát triển cơ bản được xây dựng và hoàn thiện trong hơn 35 năm đổi mới và mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam được xây dựng trên ba trụ cột với diện mạo nổi bật là sự ổn định, đổi mới, phát triển nhanh và bền vững, lấy con người làm trung tâm.

Trong khuôn khổ Hội thảo, các đại biểu và các nhà lý luận, tư tưởng của hai đảng đã trình bày tham luận và trao đổi ý kiến sâu sắc về lý luận và thực tiễn các chuyên đề có tính thời sự như: xây dựng và phát triển tổ chức đảng tại các thành phần kinh tế; xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chiến lược; công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong thanh niên; quản trị truyền thông, bảo đảm an ninh, an toàn trong không gian mạng; xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam và cập nhật hóa kinh tế-xã hội của Cuba...

Phát biểu tại Phiên bế mạc Hội thảo, đồng chí Roberto Morales Ojeda nhấn mạnh ý kiến “trong một cuộc cách mạng đích thực, chiến thắng là sự học hỏi” về tầm quan trọng của việc không ngừng học hỏi trong quá trình phát triển và hoàn thiện nhận thức;

Đánh giá qua 4 phiên làm việc các đại biểu đã thảo luận một cách rõ ràng và minh bạch về hoạt động của hai đảng, vai trò của Đảng trong sự phát triển kinh tế, chính trị và xã hội trong quá trình hoàn thiện các mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội phù hợp với lịch sử và đặc thù của mỗi nước, về lý luận và thực tiễn các chuyên đề có ý nghĩa thiết thực với hai đảng;

Khẳng định hai đảng đã nhất trí cao về yêu cầu cấp bách cần tiếp tục củng cố đồng thuận về chính trị và tư tưởng, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế và kết hợp với hệ tư tưởng nền tảng của mỗi nước, yêu cầu nâng cao công tác nghiên cứu, giảng dạy và phổ biến giá trị và bản sắc văn hóa, lịch sử của dân tộc, gắn kết nghiên cứu với cuộc sống để tạo sự phát triển phong phú đời sống vật chất và tinh thần trong xã hội; khẳng định chỉ có chủ nghĩa xã hội mới có tương lai, giữ vững đoàn kết thống nhất trong đảng và quan hệ mật thiết với nhân dân là điều tất yếu; đảm bảo tính liên tục của các thế hệ;

Kết hợp khoa học và đổi mới sáng tạo, sáng kiến của nhân dân để tạo thành trụ cột trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, hướng tới công bằng xã hội cao nhất có thể. Đồng chí Roberto Morales Ojeda đánh giá hội thảo lý luận lần này thành công tốt đẹp, thể hiện quan hệ đoàn kết đặc biệt truyền thống giữa hai đảng ngày càng bền chặt và là tấm gương cho các mối quan hệ hợp tác giữa các lực lượng chính trị cùng chung ý thức hệ trong một thế giới ngày càng phức tạp.

* Chiều 3/5, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đã tiếp đồng chí Rosario Pentón Díaz, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Trường Đảng cao cấp Nico Lopez.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và đồng chí Rosario Pentón Díaz đã chia sẻ kinh nghiệm về công tác quy hoạch cán bộ, đào tạo cán bộ chiến lược của mỗi đảng; trao đổi ý kiến về việc thực hiện Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Trường Đảng cấp cao Nico Lopez; công tác phối hợp đào tạo cán bộ, chia sẻ kinh nghiệm lý luận và thực tiễn giữa hai Trường đảng và phối hợp nghiên cứu chung về nền tảng tư tưởng của mỗi đảng.

Nhân dịp này, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Trường đảng cấp cao Nico Lopez đã ký gia hạn Bản ghi nhớ về hợp tác giai đoạn 2023-2028.

Theo Nhân Dân/TTXVN

Tin cùng chuyên mục