Các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy: Làm tốt công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy trong công tác lãnh đạo

TQĐT - Những năm qua, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chuyên viên các ban Đảng, văn phòng cấp ủy luôn nỗ lực, hoàn thành xuất sắc công tác tham mưu, giúp việc cho cấp ủy tỉnh trong công tác lãnh đạo, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Cán bộ, chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao đổi nghiệp vụ tổ chức Đảng.

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, tỉnh tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ khâu đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đến luân chuyển, bổ nhiệm... bảo đảm đội ngũ cán bộ được rèn luyện, trưởng thành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Năm 2017, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho cấp ủy tỉnh thực hiện tổng kết Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về chiến lược công tác cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tham mưu chọn cử 7 cán bộ trong quy hoạch chức danh Phó Giám đốc sở, ngành và tương đương biệt phái công tác tại 7 xã trong lộ trình hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2017; điều động, luân chuyển 54 lượt cán bộ; bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 45 lượt cán bộ... Chất lượng đội ngũ cán bộ trên địa bàn tỉnh không ngừng được nâng lên. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 20.100 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó hơn 10.400 người có trình độ chuyên môn đại học trở lên, hơn 12.600 cán bộ là đảng viên. Hàng năm, công tác đánh giá, phân loại cán bộ được thực hiện nghiêm túc, trong đó 24,02% cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 62,65% cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 12,81% cán bộ hoàn thành nhiệm vụ.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, ngành Kiểm tra Đảng tập trung giám sát thực hiện 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm, 15 chỉ tiêu và 10 nhóm giải pháp chủ yếu. Qua hơn 2 năm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy và UBKT các cấp đã chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế và tham mưu với cấp ủy tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khắc phục như đẩy nhanh tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng của một số dự án; tăng cường công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp; giải pháp đảm bảo diện tích trồng mới, trồng lại cây mía nguyên liệu theo kế hoạch đề ra. 

Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu giúp cấp ủy thực hiện hiệu quả Kết luận số 120 ngày 7-01-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Chỉ thị số 49 ngày 20-10-2015 của Ban Bí thư về tăng cường đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số... Những năm qua, công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai thường xuyên, các chính sách dân tộc được cụ thể hóa, thể chế hóa bằng các chương trình, dự án mang lại hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 7.700 cán bộ người dân tộc thiểu số nằm trong hệ thống chính trị; tỷ lệ hộ nghèo người dân tộc thiểu số giảm xuống còn 37,45% và hộ cận nghèo giảm xuống còn 22,5% so với tổng số hộ dân tộc thiểu số; 100% xã đặc biệt khó khăn có đường giao thông, có điện lưới quốc gia... 

Văn phòng Tỉnh ủy luôn bám sát tình hình, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh. Cán bộ, chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ động bố trí, sắp xếp đi cơ sở nắm tình hình triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, phát hiện những vấn đề nảy sinh tại cơ sở và tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát của cấp ủy tỉnh. 

Cán bộ, chuyên viên các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy đã thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)  về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Năm 2016, Ban Tổ chức Tỉnh ủy có 4 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, 1 tập thể nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, 1 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, 3 cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, 3 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy có 2 tập thể được tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, 2 tập thể được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, 2 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, 5 cá nhân được nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh. Ban Dân vận Tỉnh ủy có 2 tập thể được nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, 4 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Văn phòng Tỉnh ủy có 1 tập thể được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, 5 tập thể được nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 2 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 5 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Mỗi cán bộ, chuyên viên các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong công việc, luôn có ý chí, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tự hào về bề dày truyền thống (14-10 Ngày truyền thống ngành tổ chức Đảng; 15-10, ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng; 16-10, ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng; 18-10, ngày truyền thống văn phòng cấp ủy Đảng) với những đóng góp lớn lao, tập thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy đang tiếp tục nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: Đào Thanh

Tin cùng chuyên mục