Chống thất thoát, tiêu cực trong thực hiện các chương trình, dự án

Video không hợp lệ
- Ngày 25-2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp kỳ thứ 31 cho ý kiến vào các kế hoạch, đề án quan trọng về xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, hỗ trợ hộ nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Hội nghị kỳ thứ 31 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, các huyện, thành phố.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh, các ngành chức năng đã tập trung thảo luận kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển (vốn dự phòng năm 2022) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phân bổ kế hoạch vốn (đầu tư phát triển, sự nghiệp) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023; phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Đây là chủ trương rất quan trọng, vì vậy việc lập dự án phải sát với thực tiễn; quá trình điều hành dự án phải đúng quy định, chống thất thoát, tiêu cực.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Phạm Kim Đĩnh phát biểu các giải pháp bảo đảm an ninh trong xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị nhấn mạnh, việc triển khai các chương trình mục tiêu phải chú trọng giữ gìn bản sắc văn hóa, cảnh quan môi trường, giữ tài nguyên rừng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Chủ tịch UBND tỉnh phân bổ chi tiết nguồn vốn nhưng không vượt mức HĐND tỉnh thông qua.

Đồng chí Giám đốc Sở Tài chính Hà Trung Kiên phát biểu về phân bổ nguồn vốn cho các chương trình.

Về Quy định mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và giảm nghèo về thông tin thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục nghiên cứu các nội dung cụ thể, trình HĐND tỉnh thông qua.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ngành chức năng đã thảo luận, cho ý kiến về sửa đổi, bổ sung Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố và ngân sách cấp xã trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2025; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài – Lào Cai; chủ trương đầu tư Dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào; Đề án xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2023-2025 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thành Trung phát biểu về những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Về xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2023-2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm yêu cầu, huyện phải thành lập ban chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, các phòng, ban theo dõi xã về tiến độ thực hiện, những vướng mắc cần tháo gỡ. Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng các khu, cụm công nghiệp tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động; huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, phấn đấu tất cả các thôn đều có nhà văn hóa, phát huy vai trò của gia đình trong bảo vệ môi trường; rà soát cụ thể số hộ nghèo để có biện pháp hỗ trợ hiệu quả…

Tin, ảnh: Thành Công

Tin cùng chuyên mục