Đánh giá mô hình thí điểm cơ quan tham mưu, giúp việc chung

- Ngày 16-9, tổ công tác gồm các cơ quan: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh làm việc với huyện Na Hang về tổ chức hoạt động của mô hình thí điểm cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện. Đồng chí Lê Tiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Tiến Thắng chủ trì buổi làm việc.

Mô hình thí điểm cơ quan khối dân huyện được triển khai theo Nghị quyết số 18 - NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Sau 8 tháng hoạt động, mô hình đã tạo sự tập trung, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền hệ thống chính trị ở địa phương; tổ chức bộ máy đồng bộ, tinh gọn, đảm bảo thực hiện được chức năng, nhiệm vụ được giao; đảm bảo yếu tố liên thông trong thực hiện triển khai nhiệm vụ. Mô hình đã tránh được sự “hành chính hóa”, tạo sức mạnh tổng hợp trong quá trình triển khai nhiệm vụ chính trị của địa phương...

Các đại biểu đã đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thí điểm, như cách thức tổ chức thực hiện; chế độ chính sách, đánh giá cán bộ; sắp xếp vị trí việc làm; công tác tài chính... 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Tiến Thắng yêu cầu thời gian tới, các tiểu ban Kiểm tra - Giám sát, Tuyên truyền - Vận động, Dân chủ - Pháp luật, Văn phòng khối và các tổ chức đoàn thể phải xây dựng kế hoạch hoạt động thật chi tiết, cụ thể và có tính tích hợp để không chồng chéo mà vẫn giữ được vai trò của các tổ chức đoàn thể. Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể - chính trị của tỉnh, huyện ủy tăng cường phối hợp, nghiên cứu các giải pháp khắc phục một số khó khăn về giao biên chế, quản lý tài chính, điều chỉnh tên gọi của mô hình...

Tổ công tác sẽ tiếp thu những vướng mắc, tồn tại của mô hình thí điểm để báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy để điều chỉnh, bổ sung, khắc phục những hạn chế trong thời gian tới. Trước mắt, mỗi cán bộ, đảng viên phải quyết tâm cao, trách nhiệm lớn, chủ động tháo gỡ khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện mô hình. 

 Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục