Hội thảo khoa học quốc gia “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới”

- Ngày 16-8, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới”.

Hội thảo được tổ chức trực tuyến toàn quốc dưới sự chủ trì của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Dự tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí Ủy viên Ban Thường Tỉnh ủy: Nguyễn Hưng Vượng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phạm Kim Đĩnh, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và một số ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Các đại biểu dự Hội thảo tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập sâu rộng hiện nay, vấn đề an ninh quốc gia cần được hiểu một cách toàn diện, sâu rộng hơn. Đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn an ninh trật tự xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Hội thảo nhằm thảo luận, làm rõ sự cần thiết và những yêu cầu về an ninh quốc gia; phân tích, làm rõ thực trạng và đề ra các giải pháp về bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.

Các tham luận tại hội thảo đã phân tích, làm rõ những nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước về phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới; vị trí, vai trò, những đóng góp của lực lượng Công an nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia; nhiệm vụ, giải pháp phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới….

Kết luận hội thảo, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho rằng, Hội thảo khoa học này rất có ý nghĩa, những tham luận đã phân tích, làm sáng tỏ những vấn đề thực tiễn đặt ra; cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng về bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Đây là cơ sở để kiến nghị với lãnh đạo Đảng, Nhà nước có chủ trương, giải pháp tiếp tục phát huy hiệu quả sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia, góp phần chủ động bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước.

Tin, ảnh: Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục