Huyện Na Hang cần nhận thức vấn đề giảm nghèo đúng hơn, trúng hơn

- Chiều 6-10, Đoàn công tác của Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội do đồng chí Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với huyện Na Hang về Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Công tác giảm nghèo được UBND huyện Na Hang chú trọng thực hiện nhiều năm qua. Huyện được giao vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 với số vốn trên 285, 8 tỷ đồng. Riêng năm 2022 được giao trên 82 tỷ đồng, trong đó, nguồn đầu tư phát triển trên 72 tỷ đồng; vốn sự nghiệp trên 9,8 tỷ đồng. UBND huyện Na Hang đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư các công trình dự án, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, đang thực hiện giải ngân nguồn vốn được giao. Đồng thời, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tập trung rà soát, đề xuất chi tiết các dự toán gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, UBND tỉnh xem xét phân bổ vốn sự nghiệp theo quy định hiện hành.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh phát biểu tại buổi làm việc.

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung làm rõ việc sử dụng nguồn vốn giảm nghèo xây dựng hạ tầng; hỗ trợ phát triển sản xuất; công tác đào tạo nghề cho hộ nghèo; tạo sinh kế cho người nghèo; bố trí đất ở, đất sản xuất …

Tại buổi làm việc, đồng chí Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh cho rằng, huyện Na Hang cần nhận thức vấn đề giảm nghèo đúng hơn, trúng hơn, tránh đầu tư manh mún nguồn vốn chính sách; điều chỉnh vốn đúng mục đích, mục tiêu giảm nghèo. Huyện phải nhận diện rõ hơn về tiềm năng, cơ hội nổi trội và đặc biệt lợi thế cạnh tranh để đưa các giống cây trồng có giá trị cao vào phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa. Huyện cần tập trung vào lĩnh vực kinh tế có lợi thế như nuôi trồng thủy sản trên lòng hồ, du lịch sinh thái gắn với văn hóa độc đáo nhưng phải tập trung, có trọng điểm; đổi mới tư duy hỗ trợ hộ nghèo theo hướng thoát nghèo bền vững. Huyện quan tâm hơn nữa đến việc đào tạo nghề cho hộ nghèo để họ chủ động lao động, sản xuất…

Tin,ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục