Quản lý biên chế mục đích quan trọng nhất là cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

- Sáng nay 11-8, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt các văn bản mới dưới sự chủ trì của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tổ chức các huyện ủy, thành ủy.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.

Hội nghị đã quán triệt tới các đại biểu 5 văn bản mới, quan trọng liên quan đến công tác tổ chức của Trung ương gồm: Thông báo số 16-TB/TW ngày 07/7/2022 của Bộ Chính trị kết luận về việc thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026; Quy định số 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị; Quyết định số 71-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026; Kết luận số 39-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã nêu một số ý kiến, đề xuất về các nội dung như: công tác tổ chức bộ máy cán bộ, giao biên chế, Ban Tổ chức Trung ương cần tiếp tục có thêm các hướng dẫn về việc sử dụng biên chế là công chức, viên chức cho các địa phương đảm bảo linh hoạt trong việc phân bổ đối với các ngành, lĩnh vực; những vấn đề liên quan đến việc sáp nhập các cơ quan đơn vị trong thực hiện thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, những văn bản mới được quán triệt tại hội nghị hôm nay có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác xây dựng bộ máy cán bộ, quản lý biên chế của hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. Đối với những mô hình thí điểm sắp xếp bộ máy theo Nghị quyết 18-NQ/TW Bộ Chính trị đã được đánh giá các mặt ưu, mặt chưa đạt và đã ban hành Thông báo Kết luận số 16-TB/TW. Theo đó tạm dừng thực hiện thí điểm các mô hình hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn thuộc chính quyền cùng cấp có chức năng, nhiệm vụ tương đồng.

Đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo sắp xếp lại theo mô hình chung của hệ thống chính trị; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sơ kết các mô hình thí điểm về tổ chức bộ máy, kiêm nhiệm chức danh của Đảng và hệ thống chính trị. Theo đó, Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục có đánh giá có thể cân nhắc thực hiện cho phù hợp. Việc quản lý biên chế của hệ thống chính trị chúng ta phải nhận thức đầy đủ về mục đích, trong đó quan trọng nhất là nhằm cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đây là trách nhiệm quan trọng hàng đầu của các cấp ủy, địa phương về công tác này.

Những văn bản mới được quan triệt, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ các Tỉnh ủy, Thành ủy, các tổ chức Đảng Trung ương và địa phương cần phải triển khai ngay để đảm bảo việc thực hiện đồng bộ, thống nhất trong toàn Đảng.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục