Sở Tư pháp triển khai nhiệm vụ năm 2021

- Ngày 18-1, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2021, định hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2025.

Đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.


Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2020, ngành Tư pháp đã tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm; tiếp tục thực hiện và tham mưu với tỉnh thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 100% dự thảo văn bản QPPL được thẩm định đảm bảo tiến độ, chất lượng. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật có nhiều đổi mới; số lượng, chất lượng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật được tăng cường. Công tác hòa giải tiếp tục được quan tâm, hiệu quả; công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được triển khai thường xuyên, hiệu quả; kịp thời tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, người dân...

Sở Tư pháp tiếp tục được UBND tỉnh xếp hạng thứ nhất về Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 và là năm thứ 6 liên tục dẫn đầu về Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành cấp tỉnh Tuyên Quang từ năm 2014 đến nay, được Bộ trưởng Bộ Tư pháp chấm điểm, xếp hạng năm 2020 đạt 198,5/200 điểm, đạt loại A (xuất sắc), đứng thứ 1/63 Sở Tư pháp toàn quốc; chỉ số DCI đứng thứ nhất khối cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và là năm thứ 6 được xếp tốp đầu, năm thứ 3 đứng thứ nhất.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Việt Phương đề nghị trong năm 2021, tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp tiếp tục nỗ lực cố gắng hơn nữa, khắc phục khó khăn, tập trung triển khai thực hiện kịp thời, toàn diện và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp công tác tư pháp theo chương trình, kế hoạch đề ra. Ngành chủ động tham mưu giúp chính quyền địa phương hoàn thiện hệ thống pháp luật; nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật; thực hiện hiệu quả Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” và Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên giai đoạn 2018-2022”. Đặc biệt, tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2016...


Đồng chí Hoàng Việt Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Luật Lý lịch tư pháp giai đoạn 2010-2020.

Tại hội nghị, 1 tập thể, 3 cá nhân thuộc Sở Tư pháp đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã có thành tích thực hiện phong trào thi đua do Bộ Tư pháp phát động; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 4 cá nhân có thành tích trong thực hiện Luật Lý lịch tư pháp giai đoạn 2010-2020.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục