Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 19

- Chiều 27-2, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 19 cho ý kiến vào các nội dung thuộc thẩm quyền. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung chủ trì phiên họp.

Phiên họp tập trung cho ý kiến vào tiến độ, nội dung chuẩn bị kỳ họp chuyên đề lần thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIX. Đến nay, công tác chuẩn bị cho kỳ họp cơ bản đảm bảo theo đúng kế hoạch, tiến độ. Các Ban đã tổ chức các hội nghị thẩm tra các dự thảo nghị quyết, yêu cầu các cơ quan soạn thảo tiếp thu, rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo nghị quyết đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.
Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các Ban HĐND tỉnh theo nội dung được phân công thẩm tra hoàn thiện báo thẩm tra để gửi các đại biểu nghiên cứu theo quy định. Cùng với đó, chuẩn bị chu đáo các nội dung công việc phục vụ cho kỳ họp.

Cho ý kiến vào Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX, các đại biểu cho rằng, triển khai thực hiện Chương trình công tác của HĐND tỉnh năm 2023 đảm bảo chủ động, kịp thời, thống nhất và hiệu quả, làm căn cứ để các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã được đề ra tại kế hoạch này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu kế hoạch thực hiện Chương trình công tác năm 2023 phải cụ thể, rõ ràng để tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất.

Thường trực HĐND tỉnh cũng cho ý kiến vào các Quyết định thành lập Đoàn giám sát, kế hoạch giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về: tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; về việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2023; về việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khoá XIX.

Đại biểu thảo luận tại phiên họp.

Phiên họp cũng cho ý kiến vào thông báo phân công chuẩn bị tài liệu kỳ họp thứ sáu, thứ bảy HĐND tỉnh khoá XIX; báo cáo đề xuất nội dung giải trình về vấn đề thuộc lĩnh vực Văn hoá - Xã hội; đánh giá, xếp loại hoạt động của đại biểu, Tổ đại biểu HĐND tỉnh năm 2021 và năm 2022 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Kết luận phiên họp đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu thời gian tới, HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp công tác hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng; bám sát đúng tinh thần các chủ trương của Trung ương, của tỉnh và các nghị quyết của HĐND tỉnh. Trong đó, triển khai kịp thời, linh hoạt chương trình công tác năm 2023 và các chương trình giám sát chuyên đề phù hợp với tình hình thực tiễn; định hướng, chỉ đạo các hoạt động giám sát, khảo sát có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, đáp ứng yêu cầu công tác, lãnh đạo, chỉ đạo điều hành chung của tỉnh… Đồng thời, tăng cường rà soát, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Thường trực và các ban HĐND tỉnh phải chuẩn bị tốt cho kỳ họp chuyên đề lần thứ 4 tới đây để thông qua các nghị quyết quan trọng nhằm kịp thời việc chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí yêu cầu các báo cáo thẩm tra các tờ trình của UBND tỉnh phải rất kỹ lưỡng, đảm bảo tuân thủ theo đúng trình tự của pháp luật quy định.

Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục