Tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ đột phá, đổi mới

- Ngày 28-11, Huyện ủy Yên Sơn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 15 (mở rộng) đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2024.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội Chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Đồng chí Phùng Tiến Quân, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh dự hội nghị.

Năm 2023, dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ huyện, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã lãnh đạo hoàn thành 16/18 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra: Giá trị sản xuất công nghiệp là 2.938,7 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 2.075 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.

Huyện hoàn thành trồng mới 3.288 ha rừng sản xuất, đạt 103% kế hoạch. Huyện thu hút được khoảng 270.000 lượt khách du lịch, doanh thu xã hội về hoạt động du lịch đạt 265 tỷ đồng, đạt 111,3% kế hoạch; tạo việc làm mới cho trên 4.500 lao động, đạt 112,4% kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2023 ước giảm 5,02%, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện từ 20,17% xuống còn 15,15%.

Về công tác xây dựng Đảng, từ 90% trở lên tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 90% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong năm, Đảng bộ kết nạp được 213/280 đảng viên, đạt 76,1% kế hoạch năm.

Trong năm 2024, Đảng bộ huyện lãnh đạo, đề ra 12 nhiệm vụ trọng tâm với trên 30 chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, toàn huyện phấn đấu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 173 tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa 17,5%.

Huyện phấn đấu xây dựng xã Lang Quán đạt nông thôn mới, xã Nhữ Hán đạt nông thôn mới nâng cao, xã Phúc Ninh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,73%.

Huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng tâm; thực hiện có hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện; hoàn thành điều chỉnh quy hoạch đô thị thị trấn Yên Sơn; tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng Làng văn hoá dân tộc Cao Lan, thôn Động Sơn, xã Chân Sơn gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc Mông giai đoạn 2022 - 2026; các chương trình mục tiêu quốc gia...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phùng Tiến Quân, Trưởng Ban Nội Chính Tỉnh ủy ghi nhận những nỗ lực, thành quả của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc huyện đã đạt được trong năm 2023.

Đồng chí yêu cầu, đối với 2 chỉ tiêu chưa đạt được về thu ngân sách Nhà nước, phát triển đảng viên mới, BCH Đảng bộ huyện phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết tâm, quyết liệt ngay từ đầu năm 2024.

Cấp ủy các cấp của huyện tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức rèn luyện, tu dưỡng, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang.

Cùng với đó đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; thực hiện nghiêm việc giao nhiệm vụ đột phá, đổi mới đối với các chức danh cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp huyện quản lý.

Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục