Tiếng việt | English

Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy

TQĐT- Ngày 15-1, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các ban Đảng Tỉnh ủy; thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị.              Ảnh: Thành Công

Năm 2018, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và sự chỉ đạo của Trung ương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; phổ biến, quán triệt các nghị quyết, kết luận của BCH Trung ương Đảng khóa XII, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 7, 8, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về lĩnh vực tuyên giáo; chủ động tham mưu giúp Ban thường vụ Tỉnh ủy trên các lĩnh vực về công tác cán bộ, xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; chủ động làm tốt công tác tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; bám sát chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình công tác năm 2018 để tập trung tham mưu cho cấp ủy tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác nội chính; tham mưu các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác dân vận, thực hiện Năm dân vận chính quyền 2018. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu năm 2018 đề ra.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích kết quả đạt được, đề xuất các giải pháp để triển khai hiệu quả nhiệm vụ năm 2019. Trọng tâm là tiếp tục làm tốt chức năng, nhiệm vụ và tăng cường sự phối hợp của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy trong năm 2019, năm nước rút thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và thành tích đạt được trong năm qua của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. Đồng chí yêu cầu các cơ quan phải tiếp tục đổi mới, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; tiếp tục giúp cấp ủy tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, các nghị quyết, kết luận, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là tham mưu các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu còn đạt thấp hoặc khó đạt theo lộ trình. Đồng thời tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Cùng với đó, tiếp tục tham mưu thực hiện công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; công tác tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; đẩy mạnh công tác nội chính, phòng chống tham nhũng; đổi mới công tác dân vận của Đảng và thực hiện có hiệu quả Năm dân vận chính quyền 2019; nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp phục vụ tốt các hoạt động của cấp ủy; tiếp tục thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy của các ban Đảng Tỉnh ủy, Đề án tổ chức lại Văn phòng Tỉnh ủy để phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.


Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013 đến năm 2017.
Ảnh: Thành Công

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013 đến năm 2017. Tập thể Văn phòng Tỉnh ủy được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ về thành tích hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2017.

Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục