Triển khai các nội dung giám sát chuyên đề về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

- Chiều 12-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức họp Đoàn giám sát để triển khai các nội dung về giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Ma Thị Thúy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn  ĐBQH tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát chủ trì cuộc họp.

Các đại biểu dự họp.

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh nhằm đánh giá toàn diện, khách quan việc ban hành, triển khai, thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; công tác chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện của UBND, các cơ quan, đơn vị có liên quan; làm rõ các kết quả đạt được, những vướng mắc, bất cập và nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước Trung ương và các địa phương. Từ đó, đề xuất những giải pháp, kiến nghị hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trong giai đoạn tới.

Tại cuộc họp, các thành viên Đoàn giám sát đã đóng góp nhiều ý kiến tham gia vào nội dung, phương pháp thực hiện cuộc giám sát; thành phần Đoàn giám sát thực hiện tại các đơn vị…

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Ma Thị Thúy nhấn mạnh, đây là cuộc giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hoạt động giám sát cần đánh giá được một cách toàn diện những kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và các bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện. Qua đó, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương xem xét sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách pháp luật việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa trong thời gian tới.

Đồng chí đề nghị tổ giúp việc Đoàn giám sát sớm tham mưu cho đoàn hoàn thiện phân công các thành viên Đoàn giám sát theo các nhóm giám sát; ban hành lịch giám sát tại cơ sở; đề nghị các thành viên Đoàn giám sát và tổ giúp việc dành nhiều thời gian nghiên cứu các văn bản, nội dung liên quan để làm việc với các cơ quan, đơn vị giám sát đạt được hiệu quả.

Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục