Triển khai nhiệm vụ chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025

Video không hợp lệ
- Ngày 3-10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình Khoa học Công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021 và nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại Tuyên Quang.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang.

Chương trình đã triển khai 180 đề tài, dự án, tạo ra 339 sản phẩm mới; đề xuất 160 nhóm chính sách, giải pháp ở nhiều lĩnh vực; hoàn thiện 97 quy trình sản xuất và công nghệ để chuyển giao vào sản xuất; xây dựng được 208 mô hình các loại...

Chương trình đã góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, giải pháp xây dựng nông thôn mới; thúc đẩy thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, nhất là tác động rõ rệt đến kết quả thực hiện 12 trong tổng số 19 tiêu chí xây dựng NTM như tiêu chí về thu nhập, việc làm, quy hoạch, thủy lợi...

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh, khoa học công nghệ đóng vai trò quan trọng trong công tác xây dựng NTM, tạo sức sống mới ở nông thôn. Trong 5 năm tới, dự kiến đất đai nông nghiệp sẽ giảm xuống. Do đó, đề nghị các đề tài nghiên cứu khoa học thời gian tới phải chuyển hóa được tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Kinh tế nông nghiệp gắn với yếu tố thị trường, tối ưu giá đầu vào, làm sao để chi phí sản xuất giảm xuống. Chuyển từ tăng trưởng đơn giá trị sang tăng trưởng tích hợp đa giá trị trên cùng 1 sản phẩm. Một đề tài nghiên cứu nếu nhỏ nhưng có tác động rộng lớn thì các địa phương, nhà khoa học, bộ, ngành liên quan và người dân cần đầu tư, triển khai thực hiện tốt và ngược lại…

Tin, ảnh: Lý Thu

Tin cùng chuyên mục