Yên Sơn nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, tuyên truyền văn kiện của Đảng

- Thời gian qua, Huyện ủy Yên Sơn đã triển khai các giải pháp để từng bước nâng cao chất lượng quán triệt, học tập và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đến cán bộ, đảng viên, hội viên và quần chúng nhân dân.

Các báo cáo viên, truyên truyền viên huyện Yên Sơn trao đổi về phương pháp
 truyền đạt nghị quyết của Đảng.

Huyện ủy Yên Sơn xác định nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy các cấp đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; đưa công tác học tập, quán triệt và tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng là tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá, phân loại, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên và trong việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân hàng năm. Trong đó, từng đồng chí bí thư cấp ủy, chi ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm việc tổ chức, chỉ đạo, chủ trì việc học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Sau mỗi đợt học tập nghị quyết, tất cả đảng viên phải viết bài thu hoạch theo những nội dung yêu cầu cụ thể. Cùng với đó, Huyện ủy đã quan tâm chỉ đạo việc cụ thể hóa nghị quyết, chương trình hành động thực hiện văn kiện của Trung ương và cấp ủy cấp trên. Hằng quý, bí thư các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề nghiên cứu sâu nội dung cốt lõi văn kiện của Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Quang Thắng, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: Để nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, thời gian qua Huyện ủy đã đổi mới các hình thức học tập. Theo đó, tùy theo yêu cầu của từng nghị quyết, chỉ thị mà áp dụng hình thức học tập cho phù hợp với từng đối tượng, phương pháp truyền đạt khác nhau. Ví dụ như đảng viên ở khu vực nông thôn sẽ mở các lớp quán triệt riêng hoặc đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức có phương thức tuyên truyền riêng. Trong mỗi đợt tuyên truyền nghị quyết, các đảng bộ trực thuộc huyện được đăng ký báo cáo viên của huyện đến tuyên truyền nghị quyết. Sau mỗi buổi tuyên truyền sẽ lấy phiếu nhận xét, đánh giá về chất lượng buổi tuyên truyền. 

Về nội dung, thay vì đọc nghe như trước đây, công tác quán triệt, triển khai chú trọng thảo luận, hỏi đáp các vấn đề liên quan. Ngoài ra, đối với cán bộ chủ chốt việc quán triệt đi sâu phân tích những nội dung, những điểm mới của nghị quyết gắn với liên hệ thực tiễn của địa phương, đơn vị. Đối với các đối tượng khác, tập trung vào những vấn đề cụ thể, thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, chú trọng việc liên hệ nhiệm vụ của đối tượng nhằm tạo sự thông suốt về nhận thức, tư tưởng... Ban Tuyên giáo Huyện ủy cũng đặc biệt chú trọng biên soạn các tài liệu để tuyên truyền. Bởi các chỉ thị, nghị quyết thường có dung lượng lớn, nếu chỉ đọc nghe sẽ không thuyết phục, do đó Ban Tuyên giáo biên soạn lại cho ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ để tuyên truyền.

Đồng chí Nguyễn Đình Tứ, Bí thư Đảng ủy xã Phú Thịnh chia sẻ, việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được Đảng bộ xã tổ chức đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ theo hướng thiết thực, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Ngoài ra, đảng ủy, còn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ để kịp thời nhắc nhở các cá nhân có biểu hiện hình thức trong tổ chức học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết. Từ quán triệt, triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đã góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu kinh tế - xã hội của xã. Thời gian qua, xã đã quy hoạch, trồng gần 16 ha cây vụ đông, vận động giải phóng mặt bằng thành công để thi công đường dẫn cầu Bình Ca; tập trung quyết liệt thực hiện các giải pháp giảm nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo của xã năm 2017 là 33,9%, đến nay giảm còn 22,5%...

Song song với việc đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, huyện cũng chú trọng kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Hiện nay, Yên Sơn có 1 báo cáo viên cấp tỉnh, 18 báo cáo viên cấp huyện, 56 báo cáo viên cấp cơ sở và 660 tuyên truyền viên, 100% các báo cáo viên đều có trình độ chuyên môn đại học và trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Ban Tuyên giáo Huyện ủy hàng năm đều tổ chức tập huấn, định hướng nội dung tuyên truyền, cung cấp kịp thời các tài liệu, tư liệu để các báo cáo viên, tuyên truyền viên nâng cao trình độ, kỹ năng, từ đó tuyên truyền được đúng - trúng - hay.

Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục