65 học sinh ưu tú được kết nạp Đảng trong năm học 2022-2023

- Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang, trong năm học 2022-2023, toàn tỉnh có 314 học sinh ưu tú tại chi bộ, đảng bộ các trường THPT giới thiệu tham gia các lớp cảm tình Đảng, trong đó có 65 em đủ điều kiện và được kết nạp vào Đảng.

Các đảng viên mới là học sinh của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh cùng Ban Giám hiệu, giáo viên nhà trường.

Có nhiều đảng bộ, chi bộ tại các trường học đã quan tâm công tác bồi dưỡng, rèn luyện, kết nạp quần chúng ưu tú là học sinh vào Đảng khi đủ các điều kiện như: Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh kết nạp được 9 đảng viên mới, THPT Sơn Dương kết nạp được 7 đảng viên mới, THPT Nguyễn Văn Huyên (TP Tuyên Quang) kết nạp được 5 đảng viên mới,  THPT Kim Xuyên (Sơn Dương) kết nạp được 5 đảng viên mới, THPT Chuyên Tuyên Quang kết nạp 4 đảng viên mới là học sinh…

Để đạt được kết quả trên, các trường đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi đắp niềm tin, lý tưởng; thường xuyên chăm lo theo dõi, bồi dưỡng cho các đoàn viên, thanh niên, học sinh ưu tú. Đồng thời đa dạng hóa nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho học sinh.

Việc kết nạp Đảng cho học sinh THPT là sự ghi nhận cho những cố gắng, nỗ lực của những học sinh ưu tú có nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện. Thông qua đó góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên trẻ, có tri thức, bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng cống hiến sức trẻ cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Tin, ảnh: Huy Hoàng

Tin cùng chuyên mục