“Bứt phá” để trong sạch, vững mạnh

- Chi bộ thôn Cây Chanh, xã Chiêu Yên (Yên Sơn) có 12 đảng viên. Từ một chi bộ hoạt động không hiệu quả, Chi bộ đã có nhiều nỗ lực khắc phục tồn tại, hạn chế để trở thành chi bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tháng 4-2017, ông Mông Thanh Thuận được Ban Thường vụ Đảng ủy xã chỉ định làm Bí thư Chi bộ thôn Cây Chanh, xã Chiêu Yên (Yên Sơn). Từng kinh qua lãnh đạo chủ chốt của Huyện ủy Mèo Vạc (Hà Giang) và có 20 năm làm công tác cán bộ, ngay khi nhận nhiệm vụ, ông Thuận đã xác định những tồn tại, hạn chế của chi bộ để chấn chỉnh lề lối, tác phong trong sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, khắc phục tình trạng nhiều năm liền chi bộ không kết nạp được đảng viên, tập trung lãnh đạo xây dựng hạ tầng cơ sở.


Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, thôn Cây Chanh, xã Chiêu Yên (Yên Sơn) đã hoàn thành
tuyến đường bê tông nông thôn và đường nội đồng với tổng chiều dài trên 4,3 km. 

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên được ông Thuận đặt lên hàng đầu. Chi bộ thực hiện việc tổ chức sinh hoạt hàng tháng đúng định kỳ, đảng viên phải có mặt đủ 100%. Hàng tháng, đảng viên đi làm ăn xa phải sắp xếp công việc, thời gian về dự sinh hoạt chi bộ, nếu vắng phải báo cáo trước. Nội dung của mỗi cuộc sinh hoạt chi bộ được Bí thư chi bộ và các đồng chí trong cấp ủy chuẩn bị kỹ theo Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương. Đặc biệt, trước mỗi buổi sinh hoạt, đích thân đồng chí Bí thư chi bộ đến từng nhà hay gọi điện cho đảng viên đi làm ăn xa để nhắc nhở giờ họp và thông báo các nội dung trọng tâm mà cuộc họp bàn tới. Từ đó, đảng viên chủ động chuẩn bị các ý kiến để phát biểu, thảo luận trong cuộc họp. Kết thúc, phải chấm điểm theo mẫu của Hướng dẫn số 12. 

Bí thư Chi bộ Mông Thanh Thuận cho biết, chỉ sau vài tháng chấn chỉnh lại tác phong, lề lối trong sinh hoạt của đảng viên đã có những chuyển biến rõ rệt. Đảng viên có tinh thần, trách nhiệm hơn. Cấp ủy không còn phải thông báo về thời gian họp chi bộ. Cứ đến buổi chiều mùng 4 hàng tháng, 100% đảng viên tham gia sinh hoạt đúng giờ, không có đảng viên vắng mặt không lý do. Thời gian sinh hoạt luôn đảm bảo từ 13 giờ 30 - 17h. Trong thảo luận luôn tạo không khí cởi mở, đoàn kết, thẳng thắn. Các ý kiến thảo luận chất lượng, tập trung tìm giải pháp khắc phục hạn chế; tinh thần phê bình và tự phê bình gắn với kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) được chú trọng. Tại buổi sinh hoạt, chi bộ biểu dương đảng viên làm tốt, phê bình đảng viên làm chưa tốt. Qua đó, giúp đảng viên thấy được rõ hơn khuyết điểm, vai trò, trách nhiệm của mình với phong trào chung, với nhân dân. 

Khắc phục tình trạng nhiều năm liền chi bộ không kết nạp được đảng viên, cấp ủy chi bộ đã rà soát, gặp gỡ lại từng quần chúng ưu tú đã học cảm tình Đảng nhưng chưa kết nạp để giáo dục chính trị, tư tưởng và động viên, khích lệ quần chúng ưu tú tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu ở khu dân cư, tích cực tham gia vào các hoạt động, phong trào của địa phương. Mặt khác, chi bộ trực tiếp chỉ đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, nhất là chi đoàn thanh niên. Qua đó, phát hiện những đoàn viên, hội viên có ý thức, trách nhiệm tích cực tham gia các hoạt động, phong trào để tạo nguồn bồi dưỡng đối tượng Đảng. Chỉ riêng trong năm 2017, 2018, chi bộ đã kết nạp 4 đảng viên mới, bồi dưỡng 6 quần chúng ưu tú. Năm 2019, chi bộ kết nạp 1 đảng viên mới, bồi dưỡng 3 quần chúng ưu tú.  

Đồng chí Đinh Trọng Tấn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, thời gian qua, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ thôn Cây Chanh được nâng lên, chi bộ đã lãnh đạo nhân dân hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của thôn giảm từ 42 hộ năm 2018 xuống còn 26 hộ năm 2019; thu nhập bình quân 25 triệu đồng/người/năm. Trong 2 năm 2018, 2019, toàn thôn đã xây dựng 19 nhà ở mới, tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố chiếm gần 63%. Thôn đã xây dựng được nhà văn hóa với tổng số tiền gần 572 triệu đồng, hoàn thiện trên 4,3 km đường bê tông nông thôn, thành lập được 1 câu lạc bộ Hát then, đàn tính, dân ca, dân vũ; 1 đội bóng chuyền hơi nữ, 1 đội đá pam, thu hút gần 100 thành viên là hội viên người cao tuổi, phụ nữ, nông dân, CCB tham gia. 

Bà Nguyễn Thị Hoa, người dân thôn Cây Chanh bày tỏ, những công trình hạ tầng cơ sở được xây dựng thời gian qua đã góp phần nâng cao đời sống của nhân dân. Người dân trong thôn ai cũng sôi nổi, hăng hái hơn tham gia các hoạt động, phong trào thi đua do thôn, các đoàn thể tổ chức. 

Với những nỗ lực trong chấn chỉnh lại hoạt động của chi bộ, năm 2019, Chi bộ thôn Cây Chanh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong đó, 2 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ là 1 trong những chi bộ tiêu biểu của Đảng bộ xã.   

Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục