Chủ động nắm tình hình, xử lý nghiêm vi phạm

- Nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện sai phạm, vi phạm kỷ luật của tổ chức Đảng, đảng viên, Đảng ủy xã Trung Trực (Yên Sơn) luôn chủ động nắm tình hình, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Qua đó, phát huy được những ưu điểm, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm và vi phạm kỷ luật của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Hà Kim Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trung Trực cho biết, thực hiện chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa, ngay từ đầu mỗi năm, Đảng ủy đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã tiến hành thành lập các tổ kiểm tra giám sát, xây dựng kế hoạch và đề cương để kiểm tra giám sát theo quy định. Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã coi trọng công tác nắm tình hình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân phản ánh những vấn đề trên tất cả các lĩnh vực. Từ đó, kịp thời xử lý tình huống cũng như lồng ghép vào kế hoạch kiểm tra giám sát đạt hiệu quả.


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trung Trực (Yên Sơn) Hà Kim Hiếu
nắm tình hình sản xuất của người dân thôn 4 (tháng 3 - 2020).

Đặc biệt, để chủ động nắm tình hình, Đảng ủy phân công từng đồng chí cấp ủy phụ trách chi bộ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên các tổ chức Đảng và đảng viên. Trong công tác kiểm tra, giám sát đảng viên, Đảng ủy tập trung vào đội ngũ cán bộ, đảng viên là cấp ủy viên cùng cấp và cán bộ thuộc diện Đảng ủy quản lý. Bên cạnh đó, thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên, các ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy giám sát từng địa bàn được phân công phụ trách nắm bắt tình hình, kịp thời báo cáo cho Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

 Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã đã thực hiện kiểm tra, giám sát 20 cuộc, tập trung vào các nội dung như: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII); Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc tổ chức học tập tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở các chi bộ; việc xây dựng chương trình, kế hoạch và kết quả tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị theo chuyên đề của cấp ủy; thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới…

 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã cũng chú trọng thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các chi bộ và đảng viên. Năm 2019, thông qua hoạt động giám sát tại Chi bộ trường mầm non Trung Trực cho thấy có dấu hiệu vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã đã chuyển kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường. Qua kiểm tra cho thấy, đồng chí bí thư chi bộ đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, sử dụng sai mục đích tiền đóng góp xã hội hóa của nhà trường. Ủy ban Kiểm tra đã thi hành kỷ luật hình thức khiển trách, đồng  thời yêu cầu khắc phục những sai phạm. Thống kê trong cả nhiệm kỳ, Đảng ủy xã đã thi hành kỷ luật đối với 4 đảng viên, trong đó hình thức cảnh cáo đối với 2 đảng viên và khiển trách đối với 2 đảng viên.

Theo đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hà Kim Hiếu, thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã giúp cấp ủy nắm chắc tình hình mọi mặt ở địa phương, cơ sở, kịp thời phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của xã. Đồng thời, phát huy tác dụng trong phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế các vi phạm, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ luật của các tổ chức Đảng và đảng viên.

Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục