Đảng bộ xã Phú Thịnh: Một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn

- Với tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phú Thịnh (Yên Sơn) đã phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Từ những kết quả ấn tượng của nhiệm kỳ này, Đảng bộ xã Phú Thịnh đã được chọn tổ chức đại hội điểm của huyện Yên Sơn.

Sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành

Trong nhiệm kỳ qua, phương thức lãnh đạo của Đảng bộ xã Phú Thịnh thường xuyên đổi mới theo hướng sát cơ sở. Căn cứ tình hình thực tiễn, Đảng bộ xây dựng kế hoạch cụ thể, ban hành các nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ. Cùng với đó, Đảng ủy đã phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách, dự sinh hoạt hàng tháng, quý ở các chi bộ cơ sở. Từ đó, vừa đưa nội dung, hình thức sinh hoạt ở các chi bộ đi vào nền nếp, có chiều sâu, vừa giúp các đồng chí đảng ủy viên nắm chắc tình hình dưới cơ sở, để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp Đảng ủy xã có sự định hướng đúng đắn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành các nghị quyết sát với thực tiễn ở cơ sở; kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

Ngoài ra, Đảng ủy xã tập trung đổi mới công tác lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã cử 5 đồng chí cán bộ, công chức đi học đại học; cán bộ - công chức xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên chiếm 100%, trong đó 73,7% có trình độ cao đẳng, đại học (đạt 100% mục tiêu nghị quyết); 94,4% cán bộ, công chức là đảng viên có trình độ trung cấp lý luận chính trở lên, trong đó cao cấp chiếm 5,6%.


Lãnh đạo Đảng ủy xã Phú Thịnh nắm tình hình phát triển sản xuất của nhân dân.

Đảng ủy xã cũng thường xuyên điều chỉnh, bổ sung và ban hành quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ của chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị. Qua đó xác định rõ mối quan hệ lãnh đạo, quan hệ phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ cụ thể; phân công rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng tổ chức, cá nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm trên tinh thần đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. Đối với MTTQ và các đoàn thể, Đảng ủy xã lãnh đạo tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, vận động nhân dân tích cực tham gia làm đường bê tông nông thôn; xây dựng các mô hình “5 không, 5 sạch” của Hội LHPN...

Những kết quả nổi bật 

Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Đình Tứ khẳng định: nhiệm kỳ 2015 - 2020, xã đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu trên mọi lĩnh vực. đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, thu nhập bình quân đạt 29,3 triệu/người/năm, đạt 162,77% nghị quyết.

Ưu tiên phát triển nông, lâm nghiệp hàng hóa xã thực hiện quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp; quản lý chặt chẽ diện tích đất trồng lúa, sản lượng lương thực đạt trên 1.000 tấn/năm, bình quân lương thực đạt 438,3 kg/người/năm. Xã mở rộng diện tích cây ăn quả có giá trị kinh tế như bưởi, nhãn, vải, thanh long... Toàn xã hiện có 31,5 ha cây ăn quả các loại, đạt 133,0% mục tiêu nghị quyết Đại hội đề ra.

Đặc biệt, với lợi thế về phát triển lâm nghiệp, Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết số 09-NQ/ĐU ngày 29/01/2016 về phát triển lâm nghiệp trên địa bàn xã giai đoạn 2015 - 2020.  

Để nâng cao giá trị gỗ rừng trồng, xã đã có 110 hộ với diện tích 424,04 ha được cấp chứng chỉ rừng FSC, nâng cao giá trị gỗ rừng trồng tăng thêm từ 80 - 100.000 đồng/1 m3. Trong nhiệm kỳ, xã đã trồng được 681,7 ha rừng, đạt 136,3% so với mục tiêu nghị quyết Đại hội; duy trì độ che phủ rừng ở mức cao với 67%.
Hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh tiếp tục được quan tâm đầu tư. Từ năm 2015 đến nay, xã đã được đầu tư trên 21,39 tỷ đồng để xây dựng các công trình hạ tầng điện, đường, trường, trạm. Đồng thời sử dụng có hiệu quả nguồn lực của nhà nước cùng với nguồn lực trong nhân dân làm mới 6,97 km đường bê tông, nâng số đường trục thôn được bê tông hóa lên 17,3 km, đạt 86,5% tổng chiều dài đường trục thôn toàn xã. 

Các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ vùng 135, chương trình giảm nghèo, xây nhà ở cho người có công, lao động việc làm, giáo dục đào tạo... được quan tâm, đạt kết quả tích cực. Hết năm 2019, toàn xã còn 56 hộ nghèo, chiếm 8,81%; 64 hộ cận nghèo, chiếm 10,06%; tỷ lệ giảm hộ nghèo bình quân hàng năm là 9,5%, vượt 4,5% so với nghị quyết đại hội, tỷ lệ giảm hộ cận nghèo cả nhiệm kỳ là 16,9%, đến nay không còn hộ chính sách nghèo, cận nghèo.

Sẵn sàng cho ngày đại hội

Theo Bí thư Đảng ủy Nguyễn Đình Tứ, là đơn vị được chọn đại hội điểm rút kinh nghiệm cho toàn huyện, đến thời điểm này Đảng bộ Phú Thịnh đã hoàn tất mọi hoạt động chuẩn bị sẵn sàng tổ chức đại hội. Cán bộ, đảng viên và nhân dân phấn khởi, kỳ vọng về một đại hội đổi mới, thành công.

Chuẩn bị cho đại hội điểm, việc xây dựng báo cáo chính trị, phương án cơ cấu nhân sự, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ... được triển khai thận trọng, khách quan, đúng quy định. Đảng ủy quan tâm việc bổ sung, chỉnh sửa văn kiện trình đại hội. Trong đó, Đảng ủy xã xác định phương hướng, mục tiêu xin ý kiến đại hội phải sát với tình hình cơ sở; các nhiệm vụ, giải pháp phải mang tính thực tiễn, thể hiện quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân. Cùng với đó, công tác nhân sự đại hội cũng hết sức được chú trọng, lựa chọn nhân sự dự kiến đảm bảo các tiêu chí theo hướng dẫn, đúng quy trình. Thông qua đó để các ủy viên ban chấp hành được bầu phải thực sự đủ đức, tài, có uy tín trước nhân dân và sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Những kết quả trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là những dấu ấn, tiền đề quan trọng để Đảng bộ xã Phú Thịnh tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó mục tiêu bao chùm trong nhiệm kỳ mới mà đảng bộ xã hướng đến là phấn đấu đưa Phú Thịnh phát triển toàn diện, sớm đạt chuẩn nông thôn mới.          

Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục