Đảng ủy Công an tỉnh tập trung chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp

- Công an tỉnh đang đẩy mạnh công tác chuẩn bị những điều kiện cần thiết tổ chức đại hội chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo lộ trình đề ra.

Trung tá Đinh Xuân Hải, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Công an tỉnh cho biết: Bám sát các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, tính đến ngày 18-3, 25 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh đã cơ bản chuẩn bị các bước để tiến hành đại hội theo đúng lộ trình. 36/50 chi bộ trực thuộc các Đảng bộ cơ sở đã tổ chức xong đại hội. Qua đánh giá, các tổ chức đảng đã tổ chức xong đại hội, các văn kiện trình đại hội đều được chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung, tổ chức lấy ý kiến tham gia theo đúng hướng dẫn của cấp trên. Các đề án nhân sự được xây dựng đúng yêu cầu về số lượng, chất lượng, số dư theo đúng quy định và được cấp ủy cấp trên trực tiếp thẩm định, phê duyệt.


Cán bộ, chiến sỹ Văn phòng Đảng ủy Công an tỉnh chuẩn bị tài liệu tham mưu cho Đảng ủy,
lãnh đạo Công an tỉnh phục vụ công tác lãnh, chỉ đạo công tác tổ chức đại hội.

Đảng ủy Công an tỉnh đã thành lập các các tiểu ban văn kiện, nhân sự, hậu cần - tuyên truyền - khánh tiết làm việc tích cực và hiệu quả. Các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đã hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Công an tỉnh qua lần thứ 4 và đang tiếp tục xin ý kiến các cơ sở trực thuộc, đồng thời xin ý kiến tham gia của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Đảng ủy Công an tỉnh đã họp và thống nhất cơ cấu, số lượng nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Đảng bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Chi bộ An ninh kinh tế được lựa chọn tổ chức đại hội điểm, diễn ra trong tháng 4 tới. Hai cơ sở trên đều đã sẵn sàng các điều kiện về nhân sự, văn kiện, cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ… Ngay sau 2 đại hội điểm, các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh sẽ rút kinh nghiệm và đồng loạt tổ chức, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31-5.

Theo Trung tá Lý Xuân Bình, Phó Bí thư Chi bộ, Phó trưởng Phòng An ninh kinh tế, để chuẩn bị cho đại hội điểm theo sự phân công của Đảng ủy Công an tỉnh, Chi bộ đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt các quy định của Đảng và đặc biệt là Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy Công an Trung ương và Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp trong Công an tỉnh. Bám sát sự chỉ đạo trên, Chi bộ đã chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ chính trị quan trọng này. Trong đó, phân công các đồng chí cấp ủy chỉ đạo trực tiếp, tham gia thực hiện công tác tổ chức đại hội của chi bộ từ xây dựng văn kiện, đề án nhân sự… được thực hiện đúng yêu cầu. Chi bộ đã xây dựng xong dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, trong đó, đánh giá cụ thể kết quả đạt được của nhiệm kỳ qua, phân tích rõ những khó khăn, hạn chế làm cơ sở đề ra các chỉ tiêu, biện pháp thực hiện sát hợp với tình hình thực tế.

Hiện nay, Đảng ủy Công an tỉnh đang tập trung chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tập trung làm tốt công tác tổ chức đại hội chi, đảng bộ cơ sở theo đúng kế hoạch đảm bảo tính dân chủ, nghiêm túc. Trong đó, yêu cầu báo cáo chính trị phải có chất lượng cao, đánh giá đúng tình hình ưu điểm, khuyết điểm trong nhiệm kỳ, phân tích rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình trọng tâm trong nhiệm kỳ mới. Đảng ủy Công an tỉnh cũng yêu cầu các chi, đảng bộ tăng cường tuyên truyền về đại hội để mỗi đảng viên, cán bộ chiến sỹ nhận thức đầy đủ, sâu sắc, ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội. Công an tỉnh đã phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Bài, ảnh: Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục