Đảng ủy Phòng Chính trị, Đảng bộ Quân sự tỉnh: Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

- Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh là cơ quan tham mưu, giúp việc đầu não của Bộ CHQS tỉnh thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp cấp ủy, thủ trưởng đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ về công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên. Nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng ủy Phòng Chính trị đã tập trung nhiều giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ Phòng Chính trị có 4 chi bộ: Tuyên huấn, Dân vận - Chính sách - Thanh niên, Cán bộ, Tổ chức - Bảo vệ - Kiểm tra. Thượng tá Lê Phong Lưu, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Phòng Chính trị cho biết, để xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Đảng ủy xác định, mỗi đảng viên là một hạt nhân quan trọng. Đảng ủy đặc biệt quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong từng cấp ủy, chi bộ và đảng viên. Đồng thời, chú trọng công tác quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chương trình, kế hoạch của các cấp ủy Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


Cán bộ, nhân viên Ban Chính sách Bộ CHQS tỉnh rà soát kết quả thực hiện chính sách quân đội và hậu phương quân đội. Ảnh: Đăng Ninh

Các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên được Đảng ủy và các chi bộ quán triệt, cụ thể hóa, ra nghị quyết lãnh đạo của cấp mình sát với yêu cầu, nhiệm của cơ quan. Cấp ủy, đảng viên thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và lấy đó là tiêu chí để đánh giá tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên hàng năm. Đảng bộ đã duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt Đảng theo đúng hướng dẫn của Tổng Cục Chính trị. Trong đó, cấp ủy, đảng viên chấp hành nghiêm nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đề cao tính tự  phê bình và phê bình. 

Trung tá Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Chi bộ Ban Tuyên huấn cho biết, bên cạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, chi bộ luôn xác định thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình là yếu tố quan trọng xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Hàng tháng, trước mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, Bí thư cùng chi ủy bàn bạc, thảo luận, thống nhất nội dung sinh hoạt. Đồng thời thông báo về nội dung chương trình kỳ họp tới toàn thể đảng viên để mỗi đảng viên nêu cao tinh thần, trách nhiệm làm tốt công tác chuẩn bị cho buổi sinh hoạt chi bộ. Trong đó, nội dung dự kiến thảo luận tập trung kiểm điểm việc làm được và chưa làm được, hạn chế, khó khăn, khuyết điểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, giải pháp khắc phục của mỗi đảng viên, chi ủy, chi bộ. Đối với những đảng viên ít tham gia đóng góp các ý kiến, chi ủy phân công chi ủy viên bồi dưỡng, kèm cặp, giúp đỡ nhằm khắc phục triệt để biểu hiện “trung bình chủ nghĩa”, thấy sai không đấu tranh, thấy đúng không bảo vệ. 

Đảng ủy, các chi ủy kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội thông qua các chương trình kiểm tra, giám sát thường xuyên và chuyên đề, góp phần ngăn ngừa suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Hàng năm, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng bộ được thực hiện đạt 100% kế hoạch, theo đúng quy định, bảo đảm minh bạch, chính xác. 5 năm qua, Đảng ủy, các chi bộ, UBKT Đảng ủy đã kiểm tra 5 lượt chi bộ, 25 đảng viên; giám sát 5 lượt chi bộ, 40 lượt đảng viên. Các chi bộ, đảng viên được kiểm tra, giám sát đều chấp hành nghiêm túc, các hạn chế, khuyết điểm được kịp thời rút kinh nghiệm, đề ra biện pháp khắc phục.

Trợ lý chính sách, Thượng úy Nguyễn Tuấn Anh, đảng viên Chi bộ Dân vận - Chính sách - Thanh niên cho biết, thực hiện các chính sách đối với lực lượng tại ngũ, hậu phương quân đội và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” luôn là nhiệm vụ quan trọng được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh quan tâm. Trong đó, đặc biệt là giải quyết các chế độ chính sách tồn đọng sau chiến tranh với rất nhiều khó khăn. Do vậy, anh luôn nhận thức, bản thân phải là người cán bộ chính sách thật trách nhiệm. Gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, anh cùng với những cán bộ chính sách khác luôn nêu cao tinh thần “Làm hết việc chứ không làm hết giờ” trăn trở để tìm ra giải pháp hay tham mưu kịp thời cho thủ trưởng các cấp giải quyết hồ sơ cho các đối tượng nhanh, khoa học, chính xác nhất.

Với nhiều giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, 100% cán bộ, đảng viên Đảng bộ Phòng Chính trị đều gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Hàng năm, qua đánh giá, xếp loại, 100% tổ chức Đảng, đảng viên đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đảng bộ đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen Đảng bộ đạt  trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2014 - 2018).                        

Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục