Đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp

- Công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa quan trọng. Qua đó, giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân hiểu rõ về vai trò, tầm quan trọng của công tác tổ chức đại hội đảng các cấp. Chính vì vậy, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đề nghị các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, phát thanh, truyền thanh ở cơ sở; tuyên truyền miệng và bằng nhiều hình thức cổ động trực quan... Qua đó, góp phần giúp cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp; những thành tựu đã đạt được và mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới của địa phương, đơn vị và của tỉnh.


Cán bộ Trung tâm Văn hóa tỉnh trang trí xe tuyên truyền về Đại hội Đảng.

Tại thành phố Tuyên Quang, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 122-KH/TU về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, công tác tuyên truyền được chia làm 4 đợt: Đợt 1 tuyên truyền về đại hội cấp cơ sở; đợt 2 tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX; đợt 3 tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; đợt 4 tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng. Trọng tâm là tập trung tuyên truyền, quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; làm rõ đại hội Đảng bộ các cấp là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của Đảng bộ, quân và dân trên địa bàn. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Đảng các cấp của Trung ương, của tỉnh, của thành phố, của địa phương, đơn vị.

Là đơn vị được lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp xã, phường của tỉnh, nên từ nhiều tháng nay, Đảng ủy phường Hưng Thành (TP Tuyên Quang) đã chủ động phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng tiểu ban. Đồng thời, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc đảm bảo yêu cầu đề ra. Đến nay, nhiều băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trực quan về đại hội đã được bố trí trên các tuyến đường chính và tại nơi diễn ra đại hội. Hàng ngày, hệ thống loa phát thanh của phường đẩy mạnh thông tin về thời gian, địa điểm và chương trình đại hội để nhân dân theo dõi và nắm được. Ngoài ra, việc tuyên truyền còn được lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi bộ, tổ chức đoàn thể. Đến nay, các hộ dân trên địa bàn phường, nhất là trên các tuyến đường chính đã treo cờ Tổ quốc, tạo không khí hân hoan chào mừng đại hội.

Ông Lê Thanh Bình, tổ 1, phường Hưng Thành chia sẻ: “5 năm mới diễn ra một lần nên Đại hội Đảng bộ phường là sự kiện quan trọng của Đảng bộ và tất cả nhân dân trên địa bàn. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến những mục tiêu cụ thể trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội đã được dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Qua công tác tuyên truyền về đại hội, chúng tôi tin tưởng rằng với sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, Đại hội Đảng bộ phường sẽ diễn ra thành công tốt đẹp”.


Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện Lâm Bình
duyệt tin, bài tuyên truyền Đại hội Đảng.

Trung tâm Văn hóa tỉnh, một trong những đơn vị đi đầu trong công tác tuyên truyền, triển lãm dàn dựng các chương trình để tuyên truyền lưu động tại cơ sở. Đồng thời, hướng dẫn, phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao các huyện, thành phố tổ chức lễ ra quân tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ông Trần Hải Quang, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh cho biết, thời gian này trung tâm phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, trọng tâm là tuyên truyền bằng xe lưu động; tổ chức triển lãm ảnh “thành tựu kinh tế - xã hội 5 năm 2015 - 2020”; dựng cụm pano cổ động, treo băng rôn, cờ chuối, cờ dây trên các tuyến phố...

Từ nhiều tháng qua, Trung tâm Văn hóa, Truyền Thông và Thể thao huyện Lâm Bình đã có nhiều hoạt động góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn huyện. Đồng chí Tạ Chí Cường, Phó Giám đốc Trung tâm nói, Trung tâm đã phân công cụ thể cho các phóng viên chủ động bám sát địa bàn, cơ sở; thực hiện phát thanh các chương trình của Trung ương, của tỉnh; sử dụng hiệu quả các trang thiết bị hiện có, đảm bảo phát sóng chất lượng tốt. Ngay từ tháng 5 năm 2019, trung tâm đã mở chuyên mục “Chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng” với thời lượng 5 - 7 phút/mục. Đến nay, Trung tâm đã thực hiện được 32 chuyên mục với gần 100 tin, bài liên quan đến đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hoạt động tuyên truyền của các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tạo sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Qua đó, tạo động lực mới, khí thế mới trong mọi tầng lớp nhân dân thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bài, ảnh: Minh Hoa

Tin cùng chuyên mục