Giải thể Chi bộ cơ quan xã ở Linh Phú: Cán bộ gần dân, sát dân

- Sau gần 1 năm thực hiện chủ trương giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn (chi bộ cơ quan xã) cho thấy trách nhiệm của đảng viên ở Đảng bộ xã Linh Phú (Chiêm Hóa) được tăng lên khi gắn với cơ sở, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra ở thôn bản, tổ dân phố.

Từ tháng 5-2019 đến nay, sau khi Chi bộ cơ quan xã Linh Phú giải thể, 23 đảng viên cơ quan được phân công về tham gia sinh hoạt Đảng ở 8 chi bộ thôn, 1 chi bộ Trạm Y tế xã. Do đặc thù địa bàn vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số, Đảng ủy xã đã phân công một số đảng viên về sinh hoạt ở các chi bộ không phải là nơi cư trú để củng cố chi bộ yếu, chi bộ ít đảng viên. Đơn cử, đồng chí Bí thư Đoàn xã được chỉ định về làm Bí thư Chi bộ thôn Mã Lương; đồng chí Chủ tịch UBND xã (không phải người địa phương) được phân công về Chi bộ thôn Mã Lương sinh hoạt; 4 đồng chí được tăng cường sinh hoạt Chi bộ Trạm Y tế xã do chi bộ ít đảng viên.

Anh Bàn Văn Tuấn, Bí thư Đoàn xã cho biết, khi được chuyển về sinh hoạt tại Chi bộ thôn Mã Lương không phải chi bộ nơi cư trú, đồng thời được Đảng ủy chỉ định làm Bí thư Chi bộ, đối với anh là một thử thách rất lớn. Chi bộ thôn Mã Lương có 10 đảng viên, 100% dân tộc Mông, Dao, nguyên bí thư chi bộ thôn vi phạm bị khai trừ khỏi Đảng, 1 đảng viên bị kỷ luật. Việc đầu tiên là anh đẩy mạnh việc giáo dục,  thông qua đó nâng cao ý thức tổ chức, trách nhiệm nêu gương, đi đầu của đảng viên trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Ngoài việc duy trì sinh hoạt định kỳ, chi bộ thực hiện sinh hoạt chuyên đề mỗi quý 1 lần như các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hoặc chọn nhiệm vụ trọng tâm, khâu khó, vấn đề nổi cộm, những mặt còn yếu trong thực hiện nhiệm vụ của chi bộ. Sau gần 1 năm củng cố, từ chi bộ xếp loại yếu năm 2018, năm 2019 vươn lên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ cũng phát triển thêm 2 đảng viên mới.


Đồng chí Phan Thị Nguyệt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Linh Phú trong một lần cùng lãnh đạo
 Chi bộ thôn Khuẩy Lầy thăm mô hình rừng trồng của nhân dân trong thôn.

Theo đồng chí Phan Thị Nguyệt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Linh Phú, cán bộ là đảng viên về sinh hoạt chi bộ nơi cư trú sẽ sâu sát cơ sở, nắm bắt tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. Đồng thời, tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy đề ra nhiều chủ trương, kế hoạch phù hợp với địa phương. Đơn cử, khi chuyển về sinh hoạt chi bộ tại nơi cư trú thôn Khuẩy Lầy, nhận thấy đồng chí bí thư chi bộ tuổi cao, có uy tín, nhưng năng lực, sức khỏe không đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Khi làm nhân sự chuẩn bị đại hội chi bộ, chị đã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy xã lựa chọn nhân sự thay thế là một đảng viên trẻ có nhiệt huyết, năng lực. Năm 2020, Chi bộ Khuẩy Lầy có bí thư chi bộ mới, trẻ tuổi, có năng lực. Tuy mới làm bí thư chi bộ được 2 tháng, nhưng đã lãnh đạo thôn làm được nhiều việc như vận động nhân dân xây dựng 2,5 km đường điện thắp sáng đường quê, xây dựng cổng chào thôn...

Đánh giá về sự đồng hành đó, anh Bàn Văn Hiếu, sinh năm 1990, Bí thư Chi bộ thôn Khuẩy Lầy nói: "Quá trình đồng chí Nguyệt cùng tham gia sinh hoạt chi bộ đã hỗ trợ chi bộ rất nhiều. Đồng chí đã đề xuất với chi bộ các nội dung nhiệm vụ trọng tâm, sát với thực tế của thôn. Tôi là đảng viên trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm, từ khi đồng chí Nguyệt cùng sinh hoạt chi bộ đã kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn, giúp tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".

Cán bộ, công chức khi về tham gia sinh hoạt Đảng tại chi bộ khu dân cư không những làm tốt vai trò chuyển tải đầy đủ, kịp thời những chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên tại chi bộ mà còn nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, nhân dân. Từ đó, phản ánh, đề xuất, tham mưu với Ban Thường vụ các chương trình, kế hoạch, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ và giải quyết những khó khăn, phức tạp tại cơ sở. Tùy thực tế, mỗi xã, thị trấn có những cách phân công số lượng đảng viên về chi bộ thôn, tổ nhân dân phù hợp để phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, đều có điểm chung, cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân hơn, nêu cao trách nhiệm hơn trong công việc. Khi đảng viên là cán bộ tham gia sinh hoạt chi bộ, công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt chu đáo, thực hiện sinh hoạt đúng quy định Điều lệ Đảng. Đồng thời, kịp thời tham mưu, định hướng, đề xuất nhiệm vụ thực hiện đúng trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tế tại địa bàn. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.      

 Bài, ảnh: Bàn Thanh

Tin cùng chuyên mục