Hàm Yên nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

- Trong thời gian qua, cấp ủy đảng các cấp từ huyện đến cơ sở của huyện Hàm Yên luôn quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Việc thực hiện sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng bộ huyện đã trở thành nền nếp, chất lượng ngày càng được nâng cao.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Yên đã triển khai nghiêm túc thực hiện Quy định số 19-QĐi/TU ngày 25/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Quy định 19) về việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 03-HD/BTCTU ngày 26/11/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy (Hướng dẫn 03) hướng dẫn một số nội dung sinh hoạt chi bộ trong các loại hình chi bộ đến các đồng chí đảng ủy viên, cán bộ, công chức xã, bí thư các chi bộ và chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện tại các chi bộ trực thuộc Đảng ủy. Đồng thời phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, lãnh đạo, chuyên viên các ban đảng Huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện trong quá trình đi dự sinh hoạt các chi bộ được phân công phụ trách thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các chi bộ thực hiện đúng  Quy định số 19 và Hướng dẫn số 03. Hằng tháng, trên cơ sở báo cáo của Ban Tổ chức Huyện ủy về tổng hợp kết quả đi dự sinh hoạt chi bộ, Thường trực Huyện ủy đã chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở khắc phục những hạn chế của từng chi bộ trong việc thực hiện chưa đúng Quy định số 19 và Hướng dẫn số 03.


Các đồng chí cấp ủy chi bộ cơ sở tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng do huyện tổ chức.

Trong quá trình thực hiện, nhiều cơ sở Đảng đã có những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ở Đảng ủy xã Yên Phú, đảng viên báo cáo và tự đề xuất phương hướng nhiệm vụ trong tháng tiếp theo theo lĩnh vực được chi bộ phân công phụ trách, tạo cho đảng viên không khí cởi mở và nhận rõ trách nhiệm cá nhân trong các kỳ sinh hoạt. Đảng ủy xã Thái Sơn phân công các đồng chí Bí thư chi bộ dự sinh hoạt chéo để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các chi bộ hàng tháng. 

Theo báo cáo đánh giá về chất lượng sinh hoạt chi bộ của Huyện ủy Hàm Yên, sau khi thực hiện Hướng dẫn số 03, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên rõ rệt. Số kỳ sinh hoạt chi bộ cơ sở đạt kết quả tốt 100%. Số kỳ sinh hoạt chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt kết quả tốt chiếm 83%, khá chiếm 16,5%, trung bình chiếm 0,5%. Nhìn chung các báo cáo của chi bộ đã đánh giá từng nội dung kết quả đạt được, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong từng lĩnh vực đồng thời dự kiến nhiệm vụ trong tháng tiếp theo. Việc họp chi ủy được duy trì nghiêm túc ở tất cả các chi bộ. Nội dung sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ đã đảm bảo sát với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Nhiều chi bộ đã đi sâu vào việc lãnh đạo các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đang cấp thiết tại chi bộ như tổ chức xây dựng nhà văn hóa thôn gắn với khuôn viên thể thao; xây dựng các công trình phụ trợ công cộng của thôn, tổ dân phố, phân công đảng viên theo dõi giúp đỡ hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trong thôn...

Đồng chí Nguyễn Văn Ước, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Hàm Yên cho biết, để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt Đề án số 16-ĐA/TU ngày 03-01-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020 - 2025, huyện Hàm Yên tiếp tục thực hiện việc phân công từ các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy tới cán bộ, công chức các ban đảng, cán bộ công chức các cơ quan chuyên môn của HĐND, UBND theo dõi và dự sinh hoạt chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở mỗi quý ít nhất 1 lần. Đồng thời huyện tiến hành mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho các đối tượng thuộc diện cấp ủy cơ sở với trên 1.000 đảng viên. Lớp bồi dưỡng hướng dẫn quy trình tổ chức sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề. Cuối chương trình các lớp chia tổ thực hành một buổi sinh hoạt chi bộ tùy theo nội dung mà các tổ lựa chọn để chấm điểm, đánh giá. Ban Tổ chức Huyện ủy ban hành cuốn tài liệu “Các văn bản quy định hướng dẫn về sinh hoạt chi bộ”; lịch sinh hoạt chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, thị trấn  nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thời gian qua tại Đảng bộ huyện Hàm Yên đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi, đảng bộ cơ sở, góp phần đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục