Hiệu quả của cách làm mới

- Thực hiện đổi mới trong công tác đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, đa chiều, theo tiêu chí và bằng sản phẩm cụ thể, Tỉnh ủy đã xây dựng và ban hành Quy chế và Bộ tiêu chí để đánh giá cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, trong đó có nội dung đổi mới là: quy định 21 chức danh cán bộ là người đứng đầu cấp ủy, UBND huyện, giám đốc các sở ngành các tỉnh phải đăng ký và thực hiện việc đột phá hoặc đổi mới theo chức năng, nhiệm vụ, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã xác định, hoặc giải quyết những việc cấp bách, bức xúc ở cơ sở.

Năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phê duyệt 25 việc đột phá của 25 cán bộ/21 chức danh cán bộ, đặc biệt là Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện “đặt hàng” công việc với 10 đồng chí, trong đó có 1 đồng chí là Giám đốc sở, 5 đồng chí là Bí thư huyện ủy và 4 đồng chí Chủ tịch UBND huyện tập trung vào thực hiện việc lớn, việc khó.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các công việc được đăng ký, đặc biệt là các công việc được “đặt hàng” đã có những kết quả, sản phẩm cụ thể; 9/10 vụ việc đơn thư, tồn đọng kéo dài được giải quyết, ra 23 quyết định giải quyết khiếu nại, 28 quyết định giải quyết tố cáo; những vướng mắc, bức xúc về đền bù, giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang, thủy điện Chiêm Hóa; công trình xây dựng nghĩa trang, bã rác thải, xử lý lò gạch thủ công... được đối thoại thống nhất chủ trương thực hiện, tạo sự thống nhất, ổn định tình hình trên địa bàn; ở thời điểm 6 tháng đầu năm 2019 khi kết quả thu, chi ngân sách đạt thấp, sau khi được “đặt hàng”, 11 tháng tỷ lệ chi ngân sách đã tăng trên 80% và thu ngân sách vượt dự toán...

Tuy mới được triển khai trong năm 2019, nhưng với những kết quả bước đầu đạt được đã cho thấy sự đúng đắn và hiệu quả của việc đăng ký và “đặt hàng” giải quyết những việc lớn, việc khó. Việc này đã tạo cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của các ngành, các địa phương sự chủ động, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thể hiện và khẳng định được năng lực của bản thân.

Đặc biệt với hình thức “đặt hàng” đã giải quyết được những vấn đề có “đầu mối” cụ thể, tập trung giải quyết những việc lớn, việc khó; kết quả đạt được mang lại hiệu quả lớn và thiết thực, tạo ra phương pháp lãnh đạo mới; thử thách và khẳng định được năng lực thực sự của cán bộ nhất là người đứng đầu với những “sản phẩm” cụ thể; là tấm gương để cán bộ, đảng viên noi theo; tạo hiệu ứng tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại các địa phương, đơn vị.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục