Khẳng định vai trò của cấp ủy viên

- Nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, ngay từ năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các quy định về trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư và khu dân cư nơi cư trú; về trách nhiệm của cấp ủy viên và cán bộ, công chức cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp ủy các cấp trong việc dự sinh hoạt chi bộ. Việc tăng cường cấp ủy viên các cấp về chi bộ khu dân cư dự sinh hoạt đã khẳng định vai trò của cấp ủy cấp trên trong hướng dẫn, lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đóng góp những ý kiến chất lượng 

Theo báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Đề án số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020 - 2025, các đồng chí cấp ủy viên khi dự sinh hoạt chi bộ đã có nhiều đóng góp chất lượng, thiết thực giúp cho cấp ủy cơ sở, chi bộ thực hiện tốt quy định về sinh hoạt chi bộ, kịp thời khắc phục những tồn tại trong sinh hoạt chi bộ. Qua đó, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ được nâng lên, vai trò của đảng viên đóng góp ý kiến trong các kỳ sinh hoạt chi bộ khu dân cư được thể hiện rõ nét. Phương pháp điều hành của bí thư chi bộ và việc quán triệt các văn bản của cấp trên được đổi mới theo hướng có trọng tâm, khoa học, ngắn gọn.  

Năm 2022 đã có 187 lượt Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh dự sinh hoạt chi bộ; 1.942 lượt cấp ủy viên cấp huyện dự sinh hoạt chi bộ và trên 29 nghìn lượt cấp ủy viên cơ sở dự sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí Hoàng Đức Anh, Bí thư Đảng ủy xã Đức Ninh (Hàm Yên) chia sẻ, xã có 3 đồng chí là cấp ủy viên cấp tỉnh, huyện phụ trách và dự sinh hoạt chi bộ trên địa bàn xã. Các đồng chí cấp ủy viên đã tham gia nhiều ý kiến quý báu để Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ như góp ý về cách gợi ý của bí thư chi bộ trong điều hành thảo luận, lựa chọn các nội dung sinh hoạt chuyên đề phù hợp với thực tiễn để bàn bạc các giải pháp thực hiện…

Đồng chí Nông Văn Quy, Ủy viên BCH Đảng bộ xã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Minh Thanh (Sơn Dương) dự sinh hoạt với chi ủy chi bộ thôn Ninh Thái.

Đồng chí Vũ Bá Dạn, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Ninh Thái, xã Minh Thanh (Sơn Dương) cho biết, được các đồng chí cấp ủy viên cấp huyện, xã dự sinh hoạt và hướng dẫn, đến nay, nội dung sinh hoạt chi bộ đã được các đồng chí trong chi ủy bàn bạc kỹ lưỡng, chuẩn bị chu đáo hơn. Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ đạt trên 90%. Các ý kiến thảo luận của đảng viên không còn dàn trải như trước đây và sôi nổi hơn.

Việc chấm điểm và đánh giá chất lượng sinh hoạt của chi bộ được thực hiện nghiêm túc. Đồng chí Nông Văn Quy, Ủy viên BCH Đảng bộ xã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã được phân công trực tiếp phụ trách và dự sinh hoạt tại chi bộ thôn Ninh Thái đã có nhiều giúp đỡ để chất lượng sinh hoạt chi bộ ở đây nâng lên. Trước mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, anh Quy đã cùng với các đồng chí trong chi ủy thống nhất, thảo luận để lựa chọn các nội dung đưa ra chi bộ để đảng viên đóng góp ý kiến. Nhờ đó, khi chi bộ kết luận hay ban hành nghị quyết lãnh đạo đều được đảng viên đồng thuận cao.

Việc tham gia dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên các cấp trong tỉnh đã khẳng định sự sâu sát của cấp ủy trong công tác lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đây là một trong các giải pháp hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao đã giúp Chi bộ thôn Hoàng Sơn, xã Chân Sơn (Yên Sơn) lãnh đạo hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong nhân dân.

Tăng cường giám sát, đánh giá hiệu quả

Bên cạnh hiệu quả của việc tăng cường cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ ở cơ sở, theo báo cáo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khi sơ kết 3 năm thực hiện Đề án số 16 vẫn còn một số cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ chưa đầy đủ, tham gia ý kiến với chi bộ và hướng dẫn nghiệp vụ cho bí thư, chi ủy chi bộ còn hạn chế, thực hiện chế độ báo cáo sinh hoạt chi bộ chưa đầy đủ, kịp thời.

Đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chiêm Hóa cho biết, qua đánh giá kết quả thực hiện Đề án số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho thấy, tỷ lệ cấp ủy viên huyện, xã dự sinh hoạt chi bộ có khả năng hướng dẫn, góp ý, giúp đỡ chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt còn thấp. Khắc phục tình trạng này, Thường trực Huyện ủy sẽ yêu cầu rà soát, đánh giá lại việc phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ đến từng cấp ủy viên để từ đó có văn bản lãnh đạo khắc phục. Đồng thời sẽ yêu cầu thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, đánh giá theo quy định.

Nói về giải pháp tăng cường cấp ủy viên về cơ sở dự sinh hoạt chi bộ, nhất là những chi bộ còn hạn chế trong sinh hoạt chi bộ, đồng chí Nguyễn Thế Đồi, Phó Bí thư Huyện ủy Lâm Bình cho biết, Thường trực Huyện ủy sẽ ban hành văn bản tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định số 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của cấp ủy viên và cán bộ, công chức cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp ủy các cấp trong việc dự sinh hoạt chi bộ thuộc phạm vi lãnh đạo của cấp ủy, coi đây là tiêu chí để đánh giá, xếp loại cán bộ.

Tại hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Đề án số 16, một trong  tám nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định trong thời gian tới cần phải làm tốt hơn nữa đó là các cấp ủy viên cần nghiêm túc thực hiện quy định về dự sinh hoạt chi bộ, từ đó sâu sát hướng dẫn, giúp đỡ chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt, nhất là ở những chi bộ còn khó khăn, lúng túng. Từ đó tiếp tục thực hiện Đề án số 16  nền nếp, có chất lượng.

Bài, ảnh: Thủy Châu

Tin cùng chuyên mục