Khẳng định vai trò, vị thế ngành Tuyên giáo trong tình hình mới

- Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định tầm quan trọng của công tác tư tưởng “Công việc thành hay bại một phần lớn là do nơi tư tưởng”. Chính vì vậy, Đảng ta luôn coi công tác tuyên giáo là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, với vai trò “đi trước mở đường” cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đổi mới hình thức tuyên truyền

93 năm xây dựng và phát triển, trong mỗi chặng đường cách mạng, công tác tư tưởng nói chung và hoạt động của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nói riêng đã đóng góp xứng đáng vào thành quả của cách mạng, của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
Dấu ấn nổi bật của ngành Tuyên giáo trong giai đoạn này là đổi mới công tác tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng.
Ngành đã làm tốt công tác tuyên truyền sau đại hội đảng bộ các cấp và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII...

Các hình thức quán triệt chỉ thị, nghị quyết linh hoạt, sáng tạo, có sự kết hợp cả hội nghị trực tuyến và trực tiếp, vừa học tập vừa kết hợp nghiên cứu trao đổi giúp tiết kiệm được thời gian, kinh phí đi lại, đối tượng được triển khai rộng hơn. Cùng một lúc, hội nghị được triển khai đến nhiều cấp, nhiều đối tượng, cấp cơ sở được trực tiếp tiếp thu các bài giảng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh và báo cáo viên Trung ương, báo cáo viên cấp tỉnh.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nông Thị Bích Huệ chủ trì hội nghị giao ban công tác báo chí, xuất bản tháng 7-2023.
Ảnh: Thanh Phúc

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên được tổ chức thực hiện nghiêm túc, bài bản, chất lượng. Giai đoạn 2021 - 2023, toàn tỉnh đã biểu dương, khen thưởng 1.071 lượt tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó có 2 tập thể, 5 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 2 tập thể, 4 cá nhân được Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh tham mưu đổi mới việc cập nhật, chuyển tải thông tin trên Fanpage chính thức của Ban chỉ đạo, thu hút 34.000 lượt thích, theo dõi, tăng 15.000 lượt so với năm 2020. Qua đó góp phần lan tỏa những thông tin tích cực, tốt đẹp, theo đúng tinh thần “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, lấy “xây” là chính.

Năm 2022, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh tham gia Cuộc thi  chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2 đã đoạt giải Tập thể xuất sắc cho các cơ quan, đơn vị, địa phương phát động cuộc thi sâu rộng và có nhiều bài viết chất lượng tốt; 2 giải B, 1 giải C, 1 giải triển vọng.

Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương 

Với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả”, toàn ngành Tuyên giáo bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị để tập trung tham mưu, triển khai thực hiện tốt công tác tuyên giáo đảm bảo toàn diện, thường xuyên, hiệu quả, thiết thực.
Trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu, ban hành 2.254 văn bản để triển khai thực hiện và hoàn thành 427 nhiệm vụ. Trọng tâm là tham mưu cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Ngành làm tốt nhiệm vụ chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ tỉnh đến cơ sở tích cực tuyên truyền, phản ánh các thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Qua đó, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng đến với đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần vào thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chú trọng, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng chính trị, tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm; phối hợp rà soát, xác minh, báo cáo xem xét, xử lý việc đăng tải thông tin sai sự thật, thông tin không chính xác, không đúng với tôn chỉ, mục đích.

Chủ động phối hợp với các cơ quan nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội thông qua nắm tình hình, tổ chức điều tra dư luận xã hội; thực hiện tốt quy chế phối hợp với UBND cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm, không để xảy ra “điểm nóng”.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nông Thị Bích Huệ trao giải A cho tác giả, nhóm tác giả đoạt giải cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về Chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2023”.  Ảnh: Thành Công        

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của trung tâm chính trị cấp huyện; công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay các trung tâm chính trị của tỉnh đã tổ chức 509 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức cho 54.869 lượt cán bộ, đảng viên, trong đó bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 2.736 quần chúng ưu tú và bồi dưỡng lý luận chính trị cho 1.798 đảng viên mới.

Đơn vị hoàn thành Đề tài khoa học cấp tỉnh “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ tỉnh Tuyên Quang” đưa vào ứng dụng trong thực tiễn; tham mưu Ban Thường vụ Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025”.

Qua 1 năm triển khai, các cấp, các ngành đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng; tổ chức sinh hoạt chính trị dưới cờ, tổ chức hành trình về nguồn, kết nạp Đảng, Đoàn, Hội, Đội tại các khu di tích lịch sử của địa phương; hệ thống giáo dục trên địa bàn tỉnh tích cực đổi mới phương pháp giáo dục truyền thống cách mạng thông qua các giờ dạy chính khóa, các hoạt động ngoại khóa, tổ chức nói chuyện truyền thống, gặp mặt nhân chứng lịch sử, hoạt động về nguồn, hành trình đến các địa chỉ đỏ, tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, đảm nhận phụng dưỡng thường xuyên gia đình có công với cách mạng. Đồng thời tham mưu tổ chức nghiên cứu, biên soạn và xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2006 - 2025”; biên tập tài liệu tuyên truyền về những đóng góp của các vị tiền bối cách mạng trong thời gian hoạt động tại Tuyên Quang...

Với nỗ lực “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, ngành Tuyên giáo tỉnh tiếp tục đảm nhận vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, góp phần quan trọng trong thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 

Trần Liên

Tin cùng chuyên mục