MTTQ Lâm Bình tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

- Thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ huyện Lâm Bình đã phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Xác định tham gia xây dựng Đảng, chính quyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ, những năm qua MTTQ các cấp trên địa bàn huyện đã phối hợp với các tổ chức thành viên góp ý thường xuyên, định kỳ và đột xuất bằng nhiều hình thức khác nhau đối với các cấp ủy đảng, chính quyền về những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân. Công tác phối hợp giữa MTTQ huyện với các đơn vị liên quan tổ chức tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, các kỳ họp và trong thực hiện các chương trình phối hợp ngày càng hiệu quả. Những ý kiến, kiến nghị của cử tri do MTTQ tổng hợp đã giúp cấp ủy, chính quyền nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành.


Cán bộ, đảng viên xã Xuân Lập (Lâm Bình) tham gia cùng Nhân dân giúp đỡ hộ nghèo làm nhà ở tại thôn Khuổi Củng.

Bà Bàn Thị Loan, xã Hồng Quang (Lâm Bình) cho biết: hằng năm bà được tham gia nhiều cuộc tiếp xúc cử tri do MTTQ các cấp phối hợp tổ chức. Mỗi lần tham gia ý kiến đều được các đại biểu, cơ quan chức năng trả lời đầy đủ. Đây là điều quan trọng để bà đặt niềm tin, bày tỏ nguyện vọng chính đáng của mình trong các cuộc tiếp xúc cử tri tiếp theo.

Theo thống kê của Ủy ban MTTQ  huyện, từ đầu năm đến nay MTTQ các cấp đã phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức 36 hội nghị tiếp xúc cử tri của ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp, có hơn 170 nghìn lượt cử tri tham gia với 189 lượt ý kiến, kiến nghị được tổng hợp, chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp thường xuyên theo dõi kết quả giải trình của các cơ quan chức năng, thông báo kết quả các kỳ họp cho cử tri và Nhân dân; tổ chức giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri và Nhân dân tại các kỳ họp HĐND các cấp. Vì vậy, nhiều vấn đề bức xúc của Nhân dân kịp thời được giải quyết, tạo điều kiện thực hiện "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng".

Đồng chí Ma Phúc Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết: Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị, xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã tổ chức 10 cuộc đối thoại ở 10 xã, thị trấn; 2 cuộc đối thoại cấp huyện; tổ chức được 15 cuộc góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. 

Cùng với đó, MTTQ huyện Lâm Bình còn chú trọng công tác phản biện xã hội. Thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội đã góp phần xây dựng và thực hiện đúng hơn, khả thi hơn các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, kịp thời phát hiện những nội dung chưa phù hợp để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

Ngày 17-7-2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Kế hoạch phát triển giáo dục năm 2024; phương án bố trí trường, lớp giáo viên năm học 2023 - 2024. Tại hội nghị đã có 16 ý kiến tham gia vào dự thảo kế hoạch. Các ý kiến phản biện tại hội nghị được lãnh đạo UBND huyện tiếp thu giải trình, làm rõ… Trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lâm Bình đề nghị bổ sung kế hoạch duy trì các nhóm trẻ trong dịp hè tại các điểm trường công lập theo hình thức kết hợp xã hội hóa; có phương án quản lý sắp xếp các điểm trường sau khi dồn ghép lớp, tránh hư hỏng, mất mát tài sản, đất đai bị xâm lấn…

Với những kết quả đạt được trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, MTTQ các cấp tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của mình trong hệ thống chính trị của tỉnh, là cầu nối gần nhất giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. 

Bài, ảnh: Minh Hoa

Tin cùng chuyên mục