Na Hang tập trung trí tuệ, xây dựng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp

- Cùng với các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh, Đảng bộ huyện Na Hang cũng đang tích cực chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị.

Đảng bộ huyện Na Hang có 38 chi, đảng bộ cơ sở. Trong đó, 17 đảng bộ cơ sở, 21 chi bộ cơ sở. Trong công tác chuẩn bị đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy phải coi trọng tất cả các khâu, nhất là công tác chuẩn bị văn kiện đại hội. Đối với cấp huyện, thời gian qua, từng thành viên tổ giúp việc của Tiểu ban Văn kiện của huyện đã nêu cao tinh trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ được phân công; thường xuyên rà soát, đánh giá công việc, bổ sung, hoàn thiện các dự thảo báo cáo chính trị bảo đảm tiến độ và chất lượng, đáp ứng yêu cầu đặt ra. Theo đó, 17 chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2015 -2020 cơ bản hoàn thành đạt và vượt so với mục tiêu đề ra. Trong đó, phải kể đến chỉ tiêu thu nhập.


Thành viên Tiểu ban Văn kiện, chi bộ Điện lực Na Hang tổng hợp số liệu sản xuất, kinh doanh
 phục vụ xây dựng dự thảo báo cáo chính trị đại hội. 

Hiện nay, thu nhập bình quân của huyện đạt 26,5 triệu đồng/người/năm, tăng gần 2% so với mục tiêu Nghị quyết. Duy nhất có chỉ tiêu về tổng đàn trâu không đạt được so với mục tiêu Nghị quyết. Nguyên nhân do diện tích đồng cỏ chăn thả bị thu hẹp, lao động trên địa bàn đi làm ăn xa tăng lên. Tuy nhiên, người dân tập trung nuôi trâu vỗ béo để tăng giá trị con trâu, do vậy, tổng đàn trâu giảm nhưng giá trị tăng lên so với mục tiêu Nghị quyết. Từ đánh giá các chỉ tiêu của nhiệm kỳ trước, Tiểu ban Văn kiện thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá từng nguyên nhân khách quan, chủ quan, bài học kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong nhiệm kỳ tới. 

Khó khăn nhất trong xây dựng báo cáo chính trị là việc xác định nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ mới. Nhiệm vụ trọng tâm phải phù hợp, có tính khả thi cao, tạo ra bước đột phá cho sự phát triển của huyện. Từ nhiệm vụ trọng tâm đến xây dựng các nhóm giải pháp phải có sự tính toán kỹ lưỡng, cụ thể, phù hợp với điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội, truyền thống của địa phương. Dự thảo báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 của huyện đã xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cải cách thủ tục hành chính; phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung phát triển du lịch, dịch vụ; tiếp tục đầu tư, nâng cấp hạ tầng cơ sở đưa thị trấn Na Hang trở thành đô thị loại IV. 

Trên tinh thần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, dự thảo báo cáo kiểm điểm BCH Đảng bộ huyện khóa XXI đã 2 lần thảo luận, lấy ý kiến đóng góp, chỉnh sửa của BCH Đảng bộ huyện. 

Nhờ tích cực, khẩn trương, đến nay, 100% chi, đảng bộ cơ sở của Đảng bộ huyện đã xây dựng được dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy lần thứ 1. Được Ban Thường vụ Huyện ủy chọn tổ chức đại hội điểm cấp xã để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội ở diện rộng, Đảng ủy thị trấn Na Hang đã khẩn trương thành lập 3 tiểu ban: nhân sự; văn kiện; tuyên truyền - khánh tiết, hậu cần và phục vụ. Đồng chí Ma Thế Hải, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Tiểu ban Văn kiện cho biết, BCH Đảng ủy thị trấn đã thông qua dự thảo báo cáo chính trị lần 1. Qua rà soát lại 16 chỉ tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, về cơ bản thị trấn đều hoàn thành kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, việc đánh giá cơ cấu kinh tế của nhiệm kỳ 2015 - 2020 vẫn chưa rõ ràng. Bởi vậy, Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ thị trấn đang tiếp tục chỉ đạo các tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện thu thập số liệu, để đánh giá, phân tích chuẩn xác tỷ trọng của từng ngành trong cơ cấu kinh tế. 

Đồng chí Ma Sơn Lâm, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Điện lực Na Hang cho biết, Chi bộ được Huyện ủy chọn đại hội điểm. Chi bộ đã tổ chức họp, thảo luận lấy ý kiến của đảng viên vào dự thảo. Bên cạnh đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ, cấp ủy chi bộ chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân người đứng đầu. 

Theo đồng chí Nguyễn Thế Đồi, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Phó Trưởng Ban thường trực Tiểu ban nhân sự cho biết, hiện nay, cơ quan Công an huyện đã hoàn thành rà soát, thẩm tra các nhân sự đưa vào quy hoạch cấp ủy và các chức danh chủ chốt của các chi, đảng bộ cơ sở. Theo đó, 100% nhân sự đều đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Với những nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ huyện sẽ đảm bảo tiến độ tổ chức đại hội theo đúng kế hoạch đề ra, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.    

  Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục