Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Xuân Quang

- Triển khai Đề án số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020 - 2025, Đảng bộ xã Xuân Quang (Chiêm Hóa) đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch và triển khai đến các chi bộ, từng bước tạo chuyển biến, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ.


Một buổi sinh hoạt của chi bộ thôn Nà Coóc.

Chi bộ thôn Nà Coóc có 16 đảng viên. Chi bộ duy trì sinh hoạt vào tối ngày 3 hàng tháng để những đảng viên đang công tác tại các công ty, xí nghiệp được tham gia đầy đủ. Nhiều năm qua, Chi bộ đã lãnh đạo thôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, toàn bộ hệ thống hạ tầng giao thông của thôn được nâng cấp đạt chuẩn nông thôn mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Ông Đinh Viết Mạnh, Bí thư Chi bộ thôn cho biết: Trước đây chuẩn bị nội dung sinh hoạt không được chú trọng đúng mức, nhiều nội dung không thống nhất trước nên một số vấn đề khi đưa ra buổi sinh hoạt thảo luận thường mất nhiều thời gian. Mới đây khi Đề án số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được triển khai, chi bộ đã chủ động tiếp cận và triển khai thực hiện. Tại mỗi kỳ họp, mỗi chủ trương, nghị quyết của Chi bộ đều được bàn bạc thấu đáo, gắn với tình hình thực tế ở khu dân cư, có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tập thể, cá nhân. Nghị quyết không chung chung mà đi vào công việc cụ thể, rõ ràng để đảng viên dễ nắm bắt và thực hiện. Mỗi tháng, Chi bộ lựa chọn, tập trung giải quyết một vài vấn đề thiết thực, cấp bách, tránh dàn trải. 

Đồng chí Ma Thị Tuyết, Bí thư chi bộ Làng Ngõa chia sẻ: Trước mỗi buổi sinh hoạt hàng tháng, Chi ủy đều tiến hành họp để thống nhất nội dung sinh hoạt, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo của Chi bộ trong tháng, dự kiến nhiệm vụ của tháng tiếp theo; xác định những nội dung trọng tâm cần trao đổi, thảo luận, biểu quyết, nhất là những vấn đề mới nổi lên có tính cấp bách ở địa phương để Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời. Ngoài sinh hoạt định kỳ, Chi bộ còn tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nội dung tập trung vào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới... Các buổi sinh hoạt chuyên đề đã thu hút được nhiều ý kiến đảng viên tham gia, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của thôn. Đề án số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được chi bộ quán triệt, triển khai đến từng đảng viên, từ đó giúp mỗi đảng viên chủ động hơn và hiểu vai trò của mình trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí Triệu Quang Hải, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Quang cho biết: Mặc dù Đề án số 16 mới được triển khai, nhưng đã giúp cấp ủy và tổ chức đảng một lần nữa nắm rõ hơn về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Qua theo dõi nắm tình hình, việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ được đa số cấp ủy thực hiện khá nghiêm túc, đồng chí bí thư chi bộ dự kiến nội dung, chương trình, thời lượng sinh hoạt, đưa ra chi ủy thảo luận, thống nhất. Trong sinh hoạt, các chi bộ thực hiện đầy đủ nội dung, trình tự buổi sinh hoạt chi bộ theo quy định. Phương pháp điều hành của người chủ trì linh hoạt và hiệu quả hơn; có biểu dương đảng viên tiêu biểu trong tháng; nhắc nhở, phê bình đảng viên chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các đồng chí bí thư chi bộ đã phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến của đảng viên và gợi ý những nội dung quan trọng để đảng viên tham gia thảo luận. Nhờ vậy, nhiều chi bộ thôn đã ra được nghị quyết đúng về công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các lĩnh vực của đời sống xã hội, các đoàn thể trên địa bàn thôn và tổ chức thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến mọi mặt ở địa phương.

Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục