Như thế là bất thường

- Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa khởi tố một loạt cán bộ lãnh đạo ở một địa phương, trong đó có người mới 15 ngày nhận quyết định bổ nhiệm cương vị mới. Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi việc bổ nhiệm có gì mờ ám? ai là người đề cử?

Có người cho rằng, có những cán bộ giỏi tạo vỏ bọc để che đậy những sai phạm. Mặt khác, có khả năng do công tác cán bộ chưa chặt chẽ, do việc điều tra của công an là bí mật nên không ai biết, nên công tác đề bạt, bổ nhiệm vẫn được diễn ra.

Nhưng nhiều người khẳng định đây là điều bất thường trong công tác cán bộ. Cần phải làm chặt khâu đánh giá, đề bạt và bổ nhiệm cán bộ hơn nữa.

Hiện nay các quy trình và quy định liên quan tới công tác cán bộ đều đã có, tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn có những sai sót xảy ra. Chính vì vậy, Trung ương đã có Hướng dẫn số 03-HD/TW hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng. Trong đó quy định người đề cử nhân sự tham gia cấp Ủy phải chịu trách nhiệm trước đại hội về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp Ủy của người mà mình đề cử. Sau đại hội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tùy theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng.

Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cũng nêu rõ: kiên quyết không giới thiệu ứng cử những người không đủ tiêu chuẩn, tránh tình trạng "vận động" không lành mạnh.

Ban Tổ chức Trung ương mới đây cũng đã có Công văn số 11849-CV/BTCTW gửi ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương về việc rút kinh nghiệm qua đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở. Trong đó nhấn mạnh nhân sự đại hội phải đặc biệt coi trọng chất lượng, tiêu chuẩn; phải giữ đúng nguyên tắc, công tâm, khách quan, kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng.

Các văn bản chỉ đạo đã rõ. Nhân dân mong muốn việc tổ chức thực hiện thật nghiêm túc, tránh tình trạng cán bộ mới bổ nhiệm ít ngày đã bị vướng vào vòng pháp luật như gần đây.

Ngọc Linh

Tin cùng chuyên mục