Sôi nổi đợt sinh hoạt chính trị tự soi, tự sửa

- Từ giữa tháng 5-2022 đến nay, các đảng bộ cơ sở, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh. Đợt sinh hoạt có chủ đề “tự soi, tự sửa”. Qua đó, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, thực hiện trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, tập trung vào đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp. Đồng thời đề ra phương hướng, biện pháp sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Để tổ chức hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”, Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo, quán triệt cấp ủy, chi bộ, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp trong toàn Đảng bộ nắm chắc, thực hiện theo đúng Hướng dẫn 579/HD-CT của Cục Chính trị Quân khu 2. Đảng ủy Quân sự huyện Sơn Dương, Đảng ủy Trung đoàn 247 là đơn vị được Đảng ủy Quân sự tỉnh lựa chọn làm trước hội nghị tự phê bình và phê bình xây dựng Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa”.

Đảng ủy chỉ đạo, trên cơ sở hướng dẫn, xây dựng kế hoạch, báo cáo kiểm điểm “tự soi, tự sửa” phải gắn với thực tiễn, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, kết quả thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2022 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trên cơ sở đó, rút ra bài học kinh nghiệm và kết luận rõ có hay không biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm kỷ luật Quân đội; vi phạm 10 biểu hiện chủ nghĩa cá nhân đã được chỉ ra trong Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương.

Tích cực “tự soi, tự sửa”, cán bộ Kho Vũ khí đạn, Phòng Kỹ thuật nêu gương, đảm bảo an toàn tuyệt đối vũ khí, đạn dược.

Về phương pháp tổ chức hội nghị tự phê bình và phê bình “tự soi, tự sửa” triển khai từ cấp chi bộ trở lên, được tiến hành theo 3 bước theo Hướng dẫn 579. Bản kiểm điểm cá nhân phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chức trách được giao; kết quả thực hiện cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong năm 2022, kế hoạch thực hiện cam kết năm 2022 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại hội nghị “tự soi, tự sửa” của Đảng ủy Quân sự huyện Sơn Dương, tập thể Đảng ủy đã đánh giá những kết quả tiêu biểu đã đạt được từ năm 2021 đến nay, bài học kinh nghiệm và các giải pháp trọng tâm. Đồng thời, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế trong công tác lãnh đạo, nguyên nhân; đề ra các phương hướng, giải pháp thực hiện những việc cần làm ngay. Thời gian tới, Đảng ủy Quân sự huyện tăng cường chỉ đạo công tác phối hợp nắm và báo cáo tình hình từ cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Quân sự huyện đối với các cấp ủy, chi bộ; nhất là việc tổ chức kiểm tra, giám sát theo chuyên đề.

Đồng chí Thượng tá Bàn Hải Long, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết, qua đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” đã giúp cho cán bộ chủ trì đơn vị nhận diện rõ hơn, đầy đủ và sâu sắc hơn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Từ đó, xác định rõ hơn trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tư cách của người cán bộ lãnh đạo; thẳng thắn nhận diện những tồn tại, hạn chế của mình nhằm khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong đảng bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Theo Trung tá Đặng Hồng Quảng, Chủ nhiệm Chính trị, Trung đoàn 247, Bộ CHQS tỉnh, đến nay, 100% chi bộ, Đảng bộ Trung đoàn 247 hoàn thành hội nghị tự phê bình và phê bình “tự soi, tự sửa”. Tại buổi sinh hoạt “tự soi, tự sửa”, đảng viên trong các chi bộ đã thẳng thắn, cởi mở thảo luận tập trung với các ý kiến tập trung vào nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới về công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; cơ chế, chính sách trong đơn vị; về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, về vai trò của chi bộ và người đứng đầu cấp ủy, đảng viên. Đồng thời, trao đổi về những vấn đề còn tồn tại, hạn chế để cùng nhau khắc phục trong thời gian tới.

Qua hội nghị “tự soi, tự sửa”, cấp ủy, chi bộ, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên  các cấp phát huy tính chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời phát huy tính dân chủ, tự giác, trách nhiệm, tình yêu thương đồng chí thực sự để tiếp tục củng cố khối đoàn kết trong Đảng, cơ quan, đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao phó.                

Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục