Tăng cường kiểm tra, giám sát sinh hoạt chi bộ

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát sinh hoạt chi bộ giúp chi bộ thực hiện nghiêm túc các quy định về sinh hoạt chi bộ theo Điều lệ Đảng, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ chấn chỉnh, khắc phục và đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đây là một trong những giải pháp quan trọng góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã được các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện trong thời gian qua.

Sinh hoạt cùng chi bộ

Năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 18-QĐi/TU về trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư thuộc đảng bộ được phân công phụ trách, theo dõi; dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư và khu dân cư nơi cư trú ít nhất mỗi quý một lần (4 lượt/người/năm). Quy định số 18 đã được các đồng chí  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh nghiêm túc thực hiện với tinh thần nêu gương đạt tỷ lệ 3,9 lượt/người/năm. Từ năm 2020 đến 2022, đã có 600 lượt cán bộ, công chức cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp tỉnh dự sinh hoạt chi bộ.

Một buổi sinh hoạt tại Chi bộ thôn 3 xã Tràng Đà (TP Tuyên Quang).

Trên cơ sở thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ các huyện, thành ủy căn cứ vào tình hình thực tiễn của Đảng bộ phân công các đồng chí cấp ủy viên cấp huyện, cán bộ, chuyên viên cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp huyện; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện được phân công theo dõi đảng bộ, chi bộ cơ sở đã tham dự sinh hoạt chi bộ. Từ năm 2020 đến 2022 có gần 6.000 lượt cấp ủy viên cấp huyện, trên 4.700 lượt cán bộ, chuyên viên cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp huyện, gần 90.000 lượt cấp ủy viên cơ sở đã dự sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí Phùng Thị Tuyết Mai, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Hàm Yên được Ban Thường vụ Huyện ủy phân công phụ trách và dự sinh hoạt các chi bộ Đảng bộ xã Bằng Cốc. Đồng chí Mai cho biết, đồng chí đã dự sinh hoạt ở tất cả các chi bộ thôn trong xã. Trong quá trình dự sinh hoạt, còn có một số chi bộ tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt còn thấp. Công tác tổ chức sinh hoạt chưa đầy đủ nội dung theo quy định như: công tác thông tin, tuyên truyền còn hạn chế, ít ý kiến phát biểu; chưa biểu dương, nhắc nhở đảng viên; chất lượng ban hành kết luận, nghị quyết của chi bộ chưa cao chưa giới thiệu được nguồn kết nạp Đảng; chưa phân công nhiệm vụ cho đảng viên... Đồng chí Mai đã thẳng thắn góp ý, hướng dẫn chi ủy và đồng chí bí thư chi bộ về công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt thường kỳ, định hướng việc sinh hoạt chuyên đề phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Kiểm tra, giám sát đi cùng với hướng dẫn

Thời gian qua, các cấp ủy đảng xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm đều đưa nội dung về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ. Từ năm 2020 đến 2022, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tiến hành 3.773 cuộc kiểm tra, giám sát, trong đó 1.797 cuộc kiểm tra, 1.976 cuộc giám sát. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện nền nếp chế độ sinh hoạt chi bộ, nội dung sinh hoạt chi bộ, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần tự phê bình và phê bình, đoàn kết nội bộ, chất lượng điều hành trong sinh hoạt chi bộ, ý thức đảng viên trong việc tham gia sinh hoạt chi bộ… Qua đó, chỉ ra những hạn chế, tồn tại, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ chấn chỉnh, khắc phục và đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Trong quá trình tổ chức kiểm tra, giám sát sinh hoạt chi bộ, nhiều đảng bộ đã đề ra phương pháp, giải pháp sáng tạo hiệu quả giúp chi bộ thực hiện chế độ sinh hoạt được duy trì nền nếp, phương pháp điều hành, kỹ năng tổ chức sinh hoạt của nhiều đồng chí bí thư cho bộ có sự tiến bộ rõ rệt.

Đồng chí Trần Đăng Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lưỡng Vượng (TP Tuyên Quang) cho biết, Đảng ủy xã coi công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ sinh hoạt của các chi bộ trực thuộc là khâu then chốt trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và chi bộ đã kịp thời phát hiện hạn chế, khuyết điểm và yêu cầu tổ chức đảng, đảng viên có giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Sau kiểm tra, giám sát, tình hình sinh hoạt chi bộ ngày càng nghiêm túc, nền nếp hơn, chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Đảng ủy xã Yên Nguyên (Chiêm Hóa) cho biết, công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ sinh hoạt phải được gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy viên, cán bộ khi được phân công theo dõi chi bộ trực thuộc đảng ủy. Hàng năm, cấp ủy đảng phải kiểm tra, giám sát sinh hoạt tất cả chi bộ trực thuộc trước khi đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ hàng năm.

Hay như tại Đảng bộ phường Hưng Thành (TP Tuyên Quang) lại có cách làm là rút thăm ngẫu nhiên lựa chọn một chi bộ bất kỳ sau đó mời các đại biểu tới dự sinh hoạt thường kỳ hoặc sinh hoạt chuyên đề giám sát chất lượng sinh hoạt và rút kinh nghiệm. Phường sẽ tiến hành giám sát ngẫu nhiên mỗi quý 1 lần, tất cả các đồng chí bí thư chi bộ đều được mời tham dự. Do việc lựa chọn ngẫu nhiên, các chi bộ đều tự giác chấn chỉnh thực hiện nghiêm nền nếp, cách thức tổ chức sinh hoạt đảm bảo đúng quy định.

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đã nhấn mạnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng cả trước mắt và lâu dài... Cấp ủy, tổ chức đảng và chi bộ cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng theo quy định. Sự chỉ đạo, giúp đỡ, kiểm tra thường xuyên của cấp ủy cấp trên là yếu tố có vai trò không nhỏ đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng bộ, chi bộ. Do đó, các cấp ủy viên, cán bộ, công chức của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc quy định về phân công dự và giúp đỡ, hướng dẫn chi bộ khu dân cư thuộc đảng bộ được phân công phụ trách, theo dõi và chi bộ khu dân cư và khu dân cư nơi cư trú.

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục