Tăng thêm niềm tin

- Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) cuối tuần qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định công tác PCTN không “chững lại”, “chùng xuống” mà tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng quyết liệt, bài bản, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, hiệu quả hơn.

Trong 6 tháng đầu năm nay, cả nước đã có 186 đảng viên bị thi hành kỷ luật. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xử lý nghiêm minh, công khai nhiều cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý, cả đương chức và đã nghỉ hưu (một Ủy viên Bộ Chính trị, một nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, 4 nguyên Ủy viên Trung ương Đảng), cả cán bộ liên quan đến nhân sự đại hội đảng các cấp, kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những cán bộ không đủ tiêu chuẩn, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực, tham nhũng, góp phần phục vụ công tác nhân sự đại hội đảng các cấp.

Các cơ quan tố tụng, thi hành án dân sự đã thu về cho Nhà nước 37 nghìn tỷ đồng từ những đối tượng tham nhũng; riêng các vụ án thuộc Ban Chỉ đạo PCTN đã thu hồi 11.700 tỷ đồng và nhiều tài sản, bất động
sản có giá trị khác.

Những kết quả đó khiến các tầng lớp nhân dân hoan nghênh và đồng tình, tăng thêm niềm tin vào tính nghiêm minh của kỷ luật Đảng; đồng thời cảnh tỉnh, răn đe những ai đang mấp mé bên bờ vực tội lỗi. Đảng ta đã có quy định về trách nhiệm nêu gương và trách nhiệm người đứng đầu; Quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền, và nhiều quy định cụ thể khác về công tác cán bộ và PCTN, tiêu cực. Nhưng thực tế, đâu đó vẫn có chuyện cán bộ thiếu gương mẫu, vi phạm; vẫn có chuyện đưa những người không đủ năng lực chuyên môn, không bảo đảm phẩm chất chính trị và không đủ tiêu chuẩn vào các vị trí chủ chốt của cơ quan, đơn vị.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảnh báo "nhân dân có trăm tai nghìn mắt để theo dõi, giám sát cán bộ có làm việc công tâm vì dân, vì nước hay không". Chính vì vậy, việc thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, cùng với lắng nghe nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân chính là sự đảm bảo cho cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm” được tiến hành bền bỉ, thường xuyên, vượt qua tất cả những lực cản, trước hết là do những người thoái hóa, biến chất, cố tình lợi dụng chức quyền, tạo dựng "lợi ích nhóm. Có như vậy mới thực sự thượng tôn pháp luật, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, vào chế độ.

Ngọc Linh

Tin cùng chuyên mục