Tập trung kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng

- Năm 2020 là năm cuối thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Do vậy, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp coi trọng và triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm.

Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp trên địa bàn tỉnh đã sớm xây dựng và triển khai thực chương trình kiểm tra năm 2020. Trong đó, coi trọng kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng thời tiến hành kiểm tra, giám sát những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, dư luận xã hội quan tâm.


Lãnh đạo Đảng ủy xã Bình Xa (Hàm Yên) thảo luận nội dung dự thảo văn kiện
Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. (Ảnh chụp tháng 3-2020).  Ảnh: Đức Anh

Mặc dù từ đầu năm đến nay, dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, nhưng công tác kiểm tra, giám sát luôn được các đơn vị thực hiện nghiêm túc theo đúng kế hoạch. Trong quý I, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 86 tổ chức đảng và 11 đảng viên, trong đó có 7 cấp ủy viên các cấp; giám sát đối với 141 tổ chức đảng và 9 đảng viên, trong đó có 7 cấp ủy viên các cấp. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tiếp nhận, xem xét, xử lý, giải quyết 107 lượt đơn, thư (tố cáo 54 đơn; khiếu nại 11 đơn; kiến nghị, đề nghị 39 đơn; phản ánh 3 đơn); thi hành kỷ luật 22 đảng viên (có 7 cấp ủy viên). Hình thức kỷ luật khiển trách 14 đảng viên, cảnh cáo 5 đảng viên, cách chức 3 đảng viên.

Những ngày này, ủy ban kiểm tra các cấp chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy tiến hành kiểm tra, giám sát công­­­ tác tổ chức đại hội của đảng bộ cấp dưới theo quy định nhằm góp phần tích cực vào sự thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Đồng chí Lê Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thủ trưởng cơ quan Ủy ban kiểm tra - Thanh tra huyện Sơn Dương cho biết: Trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 của huyện thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần XIII của Đảng. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã xây dựng Kế hoạch số 37 thực hiện Hướng dẫn số 07 tập trung vào các nội dung kiểm tra, giám sát siết chặt vào công tác nhân sự và tư cách đại biểu phục vụ đại hội các cấp. Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra tăng cường giám sát, chủ động nắm chắc tình hình các tổ chức đảng trực thuộc; tập trung kiểm tra đối với tổ chức đảng có dấu hiệu mất đoàn kết, có vấn đề phức tạp mới nảy sinh, vấn đề bức xúc mà đảng viên và nhân dân quan tâm, vi phạm quy chế tập trung dân chủ, hoặc còn đơn, thư tồn đọng ảnh hưởng đến quyền lợi đảng viên và nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Nam, Thủ trưởng cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện Yên Sơn cho biết: Cùng với đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy còn tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ phục vụ công tác nhân sự đại hội bảo đảm đầy đủ theo quy trình, đúng thời gian quy định. Đồng thời, chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy và ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc chuẩn bị tốt công tác nhân sự ủy ban kiểm tra các cấp nhiệm kỳ mới, nhằm đảm bảo ủy viên Ủy ban Kiểm tra phải có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kiên quyết không đưa vào Ủy ban Kiểm tra những đồng chí để cơ quan, đơn vị mình quản lý xảy ra mất đoàn kết nội bộ, có nhiều dư luận về phẩm chất đạo đức, lối sống, bản thân và gia đình thiếu gương mẫu, uy tín thấp. Đồng thời, bảo đảm tính kế thừa, cơ cấu hợp lý.

Với việc tập trung thực hiện nhiệm vụ kiểm tra - giám sát ngay từ những ngày đầu năm không chỉ góp phần phòng ngừa sai phạm, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên mà còn tập trung tốt cho việc chuẩn bị chu đáo đại hội đảng các cấp.  

Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục