Thi đua lập công dâng Đảng

- Năm qua toàn tỉnh đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được biểu dương, khen thưởng. Thành tích nổi bật của các tập thể, cá nhân đã góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra. Báo Tuyên Quang trân trọng giới thiệu một số tập thể, cá nhân như thế.

Khẳng định vai trò “xương sống”

Năm 2022, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tiếp tục có những đổi mới, linh hoạt trong cách thức lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ như: ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các hội nghị cán bộ chủ chốt; hội nghị cán bộ, đảng viên theo cụm chi, đảng bộ cơ sở; thực hiện giám sát việc sinh hoạt chi bộ bằng hình thức trực tuyến...

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Ma Thế Hồng tặng Giấy khen cho các chi bộ, đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn.

Đảng ủy Khối đã chú trọng chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề; chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo giao việc đột phá, đổi mới đến đối tượng diện cấp mình quản lý. Đảng bộ Khối đã thành lập mới 1 tổ chức đảng trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước; kết nạp 169 đảng viên. Đồng thời, tăng cường và thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, kiểm điểm, xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm...

Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thực hiện giám sát sinh hoạt chi bộ qua hình thức trực tuyến.  

Nhờ thế, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ ngày càng được nâng cao, góp phần quan trọng vào việc lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh được giữ vững, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh. Với những thành tích đạt được, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đang trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022.
                                                                                                                                                                Bài, ảnh: Thu Hương


Chăm lo củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Năm 2022, Đảng đoàn MTTQ tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, cụ thể hóa để lãnh đạo, triển khai công tác mặt trận có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, triển khai hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Các chương trình, nghị quyết lớn của tỉnh về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường... được Đảng đoàn MTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể. Nổi bật là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Theo đó, MTTQ tỉnh đã tập trung huy động các nguồn lực thực hiện công tác an sinh xã hội trên tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhận cờ thi đua đơn vị xuất sắc năm 2022 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tặng.

Năm 2022, đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở cho 2.464 hộ nghèo với tổng kinh phí trên 250 tỷ đồng, đạt gần 150% kế hoạch và đạt 64% kế hoạch cả giai đoạn 2021 - 2025. Phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... được triển khai với nhiều cách làm sáng tạo ở cơ sở. Cùng với đó, MTTQ tỉnh đã tổ chức các hội nghị lấy ý kiến Nhân dân tham gia vào các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, tạo đồng thuận xã hội; đã vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân hiến được trên 127.000 m2 đất giải phóng mặt bằng, tham gia xây dựng 226,62 km đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, cầu trên đường giao thông nông thôn...

Việc thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; nâng cao kiến thức, kỹ năng; đa dạng hóa các hình thức vận động, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; công tác thông tin, tuyên truyền… ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, tạo sức lan tỏa trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân. 

Với những kết quả đã đạt được, năm 2022, Ủy ban MTTQ tỉnh đã vinh dự được nhận cờ thi đua đơn vị xuất sắc do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tặng và được UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích trong thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, giai đoạn 2017 - 2022.
                                                                                                                                                       Bài, ảnh: Khánh Vân


Đi đầu hỗ trợ phát triển tam nông

Với vai trò trung gian tín dụng, Agribank đã có những đóng góp nhất định vào sự thành công của chương trình xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giải quyết vấn đề việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, cải thiện đời sống của nhân dân ở khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Agribank Tuyên Quang tặng quà hộ nghèo huyện Lâm Bình.

Ông Nguyễn Bá Thành, Phó Giám đốc Agribank Tuyên Quang cho biết, để sử dụng nguồn vốn hiệu quả, Agribank đã phân tích, đánh giá những thế mạnh, hạn chế của từng địa phương, nhu cầu phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, để từ đó có giải pháp tín dụng phù hợp, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn để phát triển kinh tế trên địa bàn.

Agribank Tuyên Quang phát triển những sản phẩm dịch vụ tiện ích cho người dân.

Cùng với đó, làm tốt công tác tuyên truyền trong nhân dân chính sách tín dụng... Tính đến hết năm 2022, tổng dư nợ cho vay xây dựng nông thôn mới đạt trên 3.400 tỷ đồng, với trên 24.600 khách hàng là tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, trong đó, tập trung chủ yếu vào vay chi phí sản xuất nông, lâm nghiệp và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Ngoài ra, Agribank Tuyên Quang còn làm tốt công tác an sinh xã hội.

Với những đóng góp đó, năm 2022 Agribank Tuyên Quang được Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng giấy khen đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

                                                                                                                                                                   Bài, ảnh: Cao Huy


Hết lòng với nhân dân

Ông Đinh Minh Tuyên (trong ảnh), Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Ninh Lai (Sơn Dương), là đảng viên gương mẫu, tận tụy, hết lòng với công việc, nhân dân, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong nhiều năm qua, ông Tuyên đã cùng với cán bộ và nhân dân trong xã nỗ lực hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, trong đó nổi bật nhất là công tác thực hiện phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Trong 5 năm qua, nhân dân xã Ninh Lai đã đóng góp trên 8,9 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới và hơn 120 triệu đồng/năm vào các loại quỹ... Đặc biệt, ông đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước, ứng xử ở khu dân cư; đấu tranh, ngăn ngừa các tệ nạn xã hội và giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đến nay, toàn xã đã có trên 90% số hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 17/17 thôn đạt danh hiệu “thôn văn hóa”.

Ông Tuyên là một trong 64 cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng Ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017 - 2022.

                                                                                                                                                                          Bài, ảnh: Lý Thu


Lập nhiều thành tích xuất sắc

Đồng chí Thượng tá Hoàng Trọng Vỹ (trong ảnh), Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh đã lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác và vinh dự được nhiều cấp, ngành khen thưởng.

Những năm qua, Thượng tá Vỹ đã cùng tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị nêu cao tinh thần, trách nhiệm tập trung lãnh, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả mọi mặt công tác. Đơn vị đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, chức vụ. Đồng thời, kiến nghị các ngành, địa phương khắc phục nhiều sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế, xã hội không để tội phạm tham nhũng lợi dụng.

Từ năm 2019 đến nay, với quyết tâm chính trị cao, bản lĩnh, trí tuệ, Thượng tá Vỹ đã trực tiếp chỉ đạo, tham gia xác minh, điều tra, giải quyết 27 vụ án với 59 bị can. Trong đó có nhiều vụ án phức tạp, dư luận quan tâm, gây thất thoát, thiệt hại lớn đến tài sản của nhà nước, tổ chức. Đồng chí đã sát sao chỉ đạo, điều tra khám phá kịp thời đưa ra xử lý những đối tượng phạm tội theo đúng quy định của pháp luật, thu hồi tài sản cho Nhà nước. Những chiến công của đồng chí Vỹ và đơn vị được cấp trên ghi nhận đánh giá cao và nhân dân đồng tình ủng hộ, qua đó góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Năm 2022, Thượng tá Hoàng Trọng Vỹ vinh dự được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.    
                                                                                                                                                                     Bài, ảnh: Lý Thịnh


Việc gì có lợi cho dân hết sức làm

Đó chính là tâm niệm của ông Lê Văn Vinh (trong ảnh), Bí thư Chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố 1, phường Đội Cấn (TP Tuyên Quang) trong hơn 10 năm làm cán bộ tổ dân phố. Nhờ sự tận tụy và trách nhiệm, ông đã có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng chi bộ vững mạnh, nâng cao đời sống nhân dân.

Ông Lê Văn Vinh nguyên là cán bộ Nhà máy Z113, năm 2011, ông nghỉ hưu về địa phương và được chi bộ tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ. Đến năm 2019, sáp nhập khu dân cư, ông tiếp tục được bầu làm bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố.

Với cương vị của mình, ông Vinh luôn chủ động khắc phục khó khăn, dành nhiều thời gian, công sức cùng cấp ủy, chi bộ xây dựng nghị quyết, chương trình hành động sát với tình hình địa phương. Tiêu biểu, như chuyện triển khai xây dựng tuyến đường nông thôn. Theo kế hoạch năm 2021, tổ đăng ký thực hiện bê tông 900 m đường giao thông, tuy nhiên, có một số tổ khác đăng ký làm đường nhưng chưa làm được. 

Sau nhiều đêm trăn trở, ông Vinh quyết định tự bỏ tiền túi ra ứng trước thuê xe chở vật liệu thi công. Tiếp đó, ông kêu gọi, vận động nguồn xã hội hóa từ các doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm trên địa bàn. Có vật liệu, ông tiếp tục cùng Ban chi ủy đến các hộ vận động hiến đất. Thấy rõ sự tâm huyết, nhiệt thành của những người “vác tù và hàng tổng”, người nọ bảo người kia tự nguyện hiến đất canh tác, phá dỡ tường rào... để tuyến đường được thi công. Do đó, chỉ trong một thời gian ngắn, tuyến đường đã hoàn thành.

Ngoài ra, ông đã tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp trên 400 triệu đồng, hiến trên 400 m2 đất, bê tông hóa được 8 tuyến đường ngõ xóm, với tổng chiều dài trên 3 km; lắp đặt gần 3.000 m đường điện chiếu sáng đường quê; lắp đặt 50 m ống cống thoát nước; mở rộng 60 m đường ngõ xóm từ 3 m lên 5 m...

Đồng chí Nguyễn Quốc Vinh, Bí thư Đảng ủy phường Đội Cấn cho biết, đồng chí Lê Văn Vinh là một bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố tiên phong, gương mẫu trong mọi công việc, nói đi đôi với làm, nhiệt tình, đầy trách nhiệm trong công tác lãnh, chỉ đạo tại cơ sở. Với nhiệm vụ được giao, đồng chí đã triển khai tốt việc xây dựng các mô hình kinh tế; nếp sống văn minh đô thị; vận động việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chi bộ và tổ dân phố; xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư. Tập thể Chi bộ tổ 1 được Đảng ủy phường đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền; cá nhân Bí thư Vinh đều được đánh giá Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2022, tập thể Chi bộ và cá nhân đồng chí Vinh đều được cấp ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy  tặng Bằng khen.              

                                                                                                                                                              Bài, ảnh: Bàn Thanh

Tin cùng chuyên mục