Từ một nghị quyết hợp lòng dân

- Theo lộ trình, năm 2021 xã Tiến Bộ (Yên Sơn) sẽ về đích nông thôn mới. Cụ thể hóa Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, từ năm 2018 đến nay, Đảng ủy xã chọn việc “làm theo” là tập trung huy động sức dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

Tổ tự quản về xây dựng nông thôn mới thôn Tân Biên 1, xã Tiến Bộ (Yên Sơn) rà soát các tiêu chí
về xây dựng nông thôn mới của từng hộ dân trước khi xây dựng thôn kiểu mẫu.

Trước khi chọn việc “làm theo”, Đảng ủy xã họp, triển khai lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân. Được sự đồng thuận, thống nhất cao, Đảng ủy đã xây dựng nghị quyết về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới hợp lòng dân, sát thực tiễn; đồng thời chỉ đạo rà soát toàn bộ các tiêu chí về nông thôn mới. Tính đến hết năm 2017, toàn xã chỉ đạt 13/19 tiêu chí. 6 tiêu chí chưa hoàn thành gồm: đường giao thông, điện, trường học, cơ sở vật chất nhà văn hóa, nhà ở dân cư, môi trường. 

Để thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy xã đã chọn thôn Tân Biên 1 làm điểm xây dựng thôn kiểu mẫu. Ông Phạm Xuân Bình, Bí thư Chi bộ bày tỏ, bám sát nghị quyết của Đảng ủy xã về xây dựng nông thôn mới, Chi bộ luôn xác định, lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế “làm gốc” để hoàn thành các tiêu chí còn lại. Chi bộ đã lãnh đạo nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang dịch vụ, thương mại; vận động nhân dân tham gia lao động tại các khu công nghiệp, chế xuất trong nước. Nhờ vậy, đời sống nhân dân dần được nâng cao. Tính đến hết năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 30 triệu đồng/người/năm; hộ nghèo và cận nghèo của thôn chỉ còn 7/164 hộ, chiếm 4,2%. Đến hết năm 2018, thôn đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Hiện nay, UBND xã đã rà soát các tiêu chí đến từng hộ dân để xây dựng thôn kiểu mẫu. 

Thôn Đèo Trám có 43 hộ, 206 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Nùng. Là thôn 135, chưa có điện lưới quốc gia, chưa có đường bê tông nên cuộc sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn. Vì vậy, để hoàn thành tiêu chí môi trường, Chi bộ thôn đã phát huy vai trò tiên phong, chủ động của đảng viên trong việc tháo gỡ khó khăn. Điển hình như tấm gương của ông Sèn Văn Nam, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đèo Trám đã ứng tiền riêng của gia đình là 50 triệu đồng và không tính lãi suất để 18 hộ nghèo, cận nghèo vay làm nhà tiêu hợp vệ sinh. Đến nay, thôn đã cơ bản hoàn thành tiêu chí thành phần về nhà tiêu hợp vệ sinh. 
Anh Tráng Văn Phúc, người dân thôn Đèo Trám cho biết, gia đình anh là hộ nghèo, dẫu biết làm nhà tiêu hợp vệ sinh là cấp thiết song chưa thể làm ngay. Tuy nhiên, gia đình đã được đồng chí Bí thư chi bộ cho vay 3 triệu đồng không lãi suất và giúp tìm thợ, tìm xe chở vật liệu. Đến nay gia đình đã có nhà tiêu hợp vệ sinh sử dụng. 

Từ nghị quyết về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của Đảng ủy xã; sự đồng lòng, quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên, nhân dân, từ năm 2018 đến nay, xã đã hoàn thành được thêm 2 tiêu chí xây dựng nông thôn mới là nhà ở dân cư, cơ sở vật chất nhà văn hóa. Xã phấn đấu đến hết năm 2019, hoàn thành tiêu chí về môi trường. Xã còn 3 tiêu chí về cơ sở hạ tầng chưa hoàn thành gồm 11,5 km đường liên thôn chưa được cứng hóa, 2 thôn chưa có điện, 3 trường học trên địa bàn chưa đạt trường chuẩn Quốc gia.

Ông Vũ Quang Đảm, Bí thư Đảng ủy xã chia sẻ, để hoàn thành các tiêu chí trên vẫn phải phụ thuộc chủ yếu vào nguồn vốn của Nhà nước. Tuy nhiên, không trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, trong điều kiện, nhiệm vụ của cấp xã, Đảng ủy xã tiếp tục lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chủ động thực hiện các giải pháp, phát huy nội lực từ dân. Điển hình, đối với 2 tuyến đường liên thôn từ trụ sở xã đến thôn Đèo Trám dài 5 km, từ trụ sở xã đến thôn Ngòi Cái dài 6,5 km, Đảng ủy xã chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân giải phóng mặt bằng. Đã có 133 hộ dân hiến trên 30.000 m2  đất để hoàn thiện mặt bằng tuyến đường. Cùng với đó, vận động nhân dân chủ động khắc phục khó khăn khi tuyến đường chưa được cứng hóa như: san lấp ổ gà, tu sửa, nạo vét rãnh...    

Đến xã Tiến Bộ giờ đây sẽ thấy những tuyến đường bê tông nông thôn sạch sẽ, đời sống vật chất của nhân dân nâng lên một bước. Đó là minh chứng của nghị quyết sát thực tiễn, hợp lòng dân.

Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục