Xây dựng chi bộ - Nền tảng của Đảng vững mạnh

- Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định, Đảng ta là một tổ chức cách mạng chân chính. Từ Ban Chấp hành Trung ương đến mỗi đảng viên đều phải toàn tâm, toàn ý xây dựng, giữ gìn Đảng ta thật trong sạch vững mạnh, xứng đáng là người lãnh đạo và người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

Đảng được xây dựng từ phong trào cách mạng của quần chúng, từ cơ sở. Tổ chức cơ sở của Đảng là chi bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ “chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng”, Người cũng nhấn mạnh “Gốc có vững cây mới bền”. Mọi chủ trương, đường lối, chính sách đúng của Đảng chỉ trở thành hiện thực khi chi bộ tổ chức thực hiện nghiêm túc. Ngược lại, nếu chi bộ yếu kém thì chẳng những chủ trương, chính sách của Đảng không được thi hành đến nơi đến chốn mà còn làm cho nhân dân mất lòng tin vào Đảng. Thực tiễn qua những năm qua đã cho thấy, hầu như tất cả những vụ sai phạm, tham nhũng, lãng phí... đều có một nguyên nhân chung đó là tổ chức cơ sở đảng yếu kém, không làm tốt công tác giáo dục, kiểm tra, giám sát đảng viên, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình...

90 năm phát triển và trưởng thành của Đảng đã chứng minh rằng: chi bộ là nơi trực tiếp tổ chức, giáo dục, nêu gương, dẫn dắt quần chúng. Quần chúng cũng trực tiếp giúp đỡ, phê bình, góp ý xây dựng với tổ chức đảng. Có thể khẳng định rằng, chi bộ chính là nơi mà hình ảnh của Đảng thể hiện một cách cụ thể và rõ nét nhất, không cấp nào hiểu và sâu sát đảng viên bằng chi bộ. Chi bộ cũng là nơi trực tiếp được tiếp nhận sự góp ý xây dựng, phê bình của nhân dân, cũng là nơi ghi nhận và đánh giá chính xác những ưu điểm, hạn chế của mỗi cá nhân đảng viên cũng như hiệu quả của các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong quá trình tổ chức thực hiện. Từ đó chi bộ cũng là nơi cung cấp những thông tin chính xác để các cấp ủy, chính quyền đánh giá đúng những ưu điểm, những hạn chế trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách để đề nghị các cấp có thẩm quyền phát huy những ưu điểm, hoặc có những giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống. Thực hiện tốt việc này sẽ nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ, từ đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, ngày càng củng cố vững chắc mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục