Xây dựng đảng bộ 4 tốt, chi bộ 4 tốt

- Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng”, nhiều đảng bộ, chi bộ đã tập trung lãnh đạo xây dựng “chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt”.

Đảng viên Chi bộ thôn Nà Vơ, Đảng bộ xã Kiến Thiết (Yên Sơn) trao đổi nội dung sinh hoạt trước khi họp chi bộ.

Nội dung xây dựng “4 tốt” ở chi bộ gồm: lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt.

Đảng bộ xã Phù Lưu (Hàm Yên) có 276 đảng viên, sinh hoạt tại 21 chi bộ trực thuộc. Những năm gần đây, Đảng bộ xã Phù Lưu luôn là đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Có được kết quả đó là nhờ Đảng ủy xã đã quyết liệt đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ luật và vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong xây dựng “chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt”.

Đồng chí Lê Nguyên Long, Bí thư Đảng ủy xã Phù Lưu cho biết, để xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở 4 tốt theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ủy xã đã chỉ đạo cấp ủy, các chi bộ trực thuộc quan tâm xây dựng đảng bộ, chi bộ đảm bảo 4 nội dung. Trong đó chú trọng nâng cao trách nhiệm của cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo quản lý, nhất là người đứng đầu trong công tác xây dựng Đảng nơi mình sinh hoạt. Lấy hiệu quả hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng nơi được phân công phụ trách là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy viên.

Trên cơ sở các nội dung đề ra, Đảng ủy xã lãnh đạo cấp ủy các cấp tập trung đổi mới nội dung sinh hoạt Đảng, nâng cao chất lượng xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác hàng năm; củng cố, kiện toàn đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy; phát triển đảng viên. Đồng thời, tập trung chỉ đạo xây dựng, kiện toàn, sắp xếp các loại hình tổ chức cơ sở đảng.

Cùng với Đảng bộ xã Phù Lưu, trong những năm gần đây, các tổ chức cơ sở đảng trong tỉnh đã từng bước được củng cố, xây dựng và phát triển đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ ở cơ sở. Một trong những nhân tố góp phần xây dựng tổ chức đảng ở địa phương, cơ quan, đơn vị ngày càng lớn mạnh, trưởng thành, là đã quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng “chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt”.

Bí thư Chi bộ Ma Thị Nhường, thôn Làng Chạp, xã Trung Sơn (Yên Sơn) (ngoài cùng bên trái) đi đầu trong các phong trào phát triển kinh tế địa phương.

Hơn 20 năm qua, Chi bộ thôn Lập Thành, xã Mỹ Bằng (Yên Sơn) liên tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu.  Đồng chí Đỗ Minh Dân, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn nhấn mạnh, muốn xây dựng chi bộ bốn tốt, đảng bộ bốn tốt thì phải bắt đầu từ đảng viên, như lời Bác dạy “Đảng viên tốt thì chi bộ mới tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”.

Những năm qua, đảng viên trong chi bộ đã phát huy tốt vai trò nêu gương, vượt mọi khó khăn làm tốt “dân vận khéo”, huy động nhân dân đóng góp hàng tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là thực hiện dân vận khéo trong giải tỏa 1 km hành lang an toàn giao thông tuyến Quốc lộ 37 với hàng trăm hộ dân 2 bên đường. Đảng viên Triệu Thị Lan là 1 trong những đảng viên tiên phong trả lại hành lang với diện tích 16 m2 . Bà Lan chia sẻ, cán bộ, đảng viên gương mẫu trong mọi công việc thì bà con mới nghe theo được. Mỗi đảng viên phải như một ngọn cờ đi đầu trong thực hiện nghị quyết và công việc chung. Từ làm đường bê tông, làm sân thể thao và khuôn viên nhà văn hóa đến trồng rừng, phát triển chăn nuôi gia súc, xây dựng các mô hình kinh tế.

Còn Đảng bộ xã Thổ Bình (Lâm Bình) thì xác định từng đảng viên phải học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trước hết, phải thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đoàn kết nhất trí cao trong tập thể.

Bí thư Đảng ủy xã Thổ Bình Quan Văn Sĩ cho biết, để triển khai hiệu quả việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy xã đã tổ chức Hội nghị diễn đàn nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ, giai đoạn 2022 - 2025. Các đồng chí bí thư chi bộ, lãnh đạo Đảng ủy xã đã trao đổi nhiều giải pháp để tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương. Đồng thời chia sẻ phương pháp điều hành, kỹ năng tổ chức sinh hoạt hiệu quả, chất lượng nhất.

Nói về kinh nghiệm của Chi bộ mình đồng chí Ma Duy Đê, Bí thư Chi bộ thôn Nà Mỵ, xã Thổ Bình chia sẻ: “Để các buổi sinh hoạt thực sự chất lượng, tránh hình thức, hàng tháng, trước khi sinh hoạt chi bộ, Chi ủy thôn đều họp, đánh giá những mặt ưu điểm, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của từng đảng viên; giải pháp, phương hướng trong tháng tiếp theo và thống nhất nội dung sẽ đưa ra thảo luận tại cuộc sinh hoạt chi bộ”.

Thực hiện đảng bộ 4 tốt, chi bộ tốt góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác nêu gương của đảng viên. Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy thì trong năm 2023 sẽ triển khai đăng ký thực hiện mô hình “chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt”. Đây là một trong những nhân tố góp phần xây dựng tổ chức đảng ở địa phương, cơ quan, đơn vị ngày càng lớn mạnh, trưởng thành, quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Bài, ảnh: Giang Lam  

Tin cùng chuyên mục