Xây dựng đảng vững mạnh để phát triển kinh tế

- Thực hiện hiệu quả các giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, từ năm 2016 - 2019, Đảng bộ xã Tiến Bộ (Yên Sơn) giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, trong đó từ năm 2017 đến 2019 đạt Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu của huyện. Đảng bộ xã tập trung trí tuệ, sức mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Đồng chí Vũ Quang Đảm, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Đảng ủy xã đặc biệt chú trọng lãnh, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh trên cả 3 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao trách nhiệm, tính chiến đấu của mỗi cán bộ, đảng viên. Đảng ủy phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành thường xuyên dự các buổi sinh hoạt của các chi bộ và các cuộc họp thôn, kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Sau đó, các vấn đề được Đảng bộ đưa ra bàn bạc, thảo luận dân chủ, cởi mở trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã. Đối với những vấn đề quan trọng hoặc khó giải quyết, Đảng bộ xã luôn lắng nghe đóng góp của đảng viên, nhân dân, từ đó thảo luận, thống nhất đưa ra quyết sách đúng đắn nhất. Cách làm này đã tạo sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng và trong các hoạt động, phong trào thi đua ở địa phương.


Nhân dân thôn Rạp, xã Tiến Bộ trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC cho thu nhập từ 90 đến 100 triệu đồng/ha.

Đảng bộ có 13 chi bộ, với gần 200 đảng viên. Các chi bộ từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt, đảm bảo giữ vững các nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng. Trong sinh hoạt thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng, nghiêm túc kiểm điểm những khuyết điểm, những việc chưa làm được để đề ra những biện pháp khắc phục hạn chế của từng cá nhân, tập thể, nhất là lĩnh vực được phân công phụ trách. 

Đồng chí Phạm Xuân Bình, Bí thư Chi bộ thôn Tân Biên 1 cho biết: Để xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, cùng với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt, chi bộ thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nắm bắt tư tưởng, dư luận nhân dân trong thôn, kịp thời xử lý những vấn đề nảy sinh. Qua đó, việc ban hành nghị quyết của chi bộ sát với tình hình thực tế và phân công trách nhiệm của đảng viên trong triển khai thực hiện nghị quyết. Các đảng viên trong chi bộ luôn phát huy được vai trò của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao, chi bộ hàng năm được đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh là tiền đề quan trong để đảng bộ xã lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra. Nét nổi bật là địa phương đã phát huy được tiềm năng, lợi thế phát triển nông, lâm nghiệp hàng hóa. Hiện nay, xã đã quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa như: Vùng chuyên trồng nhãn, cây ăn quả với diện tích gần 70 ha ở các thôn Tân Biên 1, Tân Biên 2, Phúc Ninh; vùng chuyên về gỗ, mía nguyên liệu ở các thôn Cà, Thủ Ý, Đèo Tượng, Rạp, Cả, Đèo Trám, Cây Thị, Gia, Dùng, Ngòi Cái. Đặc biệt phát triển kinh tế rừng đang là một hướng đi quan trọng của xã. Trong đó, xã đã triển khai thực hiện tốt việc phát triển rừng theo tiêu chuẩn FSC. Hiện nay toàn xã có trên 4.300 ha rừng sản xuất, trong đó có  1.719 ha rừng đã được cấp chứng chỉ FSC với 668 hộ tham gia. Thu nhập từ trồng rừng đạt 90 - 100 triệu đồng/ha. Xã cũng đang thực hiện liên kết sản xuất nguyên liệu giấy với Nhà máy Giấy An Hòa, đồng thời, tiến tới thực hiện thí điểm mô hình cấp chứng chỉ cho gỗ thành phẩm COC.

Xã cũng chủ động tuyên truyền, khuyến khích các hộ dân phát triển các mô hình kinh tế trang trại. Trong đó, chú trọng triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách của tỉnh về hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại. Hiện nay trên địa bàn xã đã có 9 trang trại, gồm 2 trang trại chăn nuôi, 5 trang trại tổng hợp, 2 trang trại lâm nghiệp. Doanh thu mỗi trang trại hàng năm từ 300 triệu đồng đến hàng tỷ đồng.

Những ngày này, cùng với việc tập trung các nội dung chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã đang nỗ lực huy động mọi nguồn lực để hoàn thành về đích nông thôn mới trong năm 2020. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là nền tảng vững chắc, là động lực, đòn bẩy để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã bước vào nhiệm kỳ mới 2020 - 2025 với quyết tâm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy mọi nguồn lực để phát triển, đẩy mạnh nông nghiệp, lâm nghiệp hàng hóa... Từ những kết quả ấn tượng của nhiệm kỳ này, Đảng bộ xã Tiến Bộ được chọn tổ chức đại hội điểm bầu trực tiếp bí thư tại đại hội của huyện Yên Sơn.        

Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục