Xây dựng đội ngũ cán bộ vừa “hồng” vừa “chuyên”

- Việc chú trọng luân chuyển, điều động gắn với quy hoạch, giao nhiệm vụ đúng người, đúng việc đã tạo được chuyển biến trong công tác cán bộ của huyện vùng cao Lâm Bình. Qua đó, phát huy khả năng sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng được bộ máy cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Từ cuối năm 2019, người dân xã Thổ Bình thường xuyên được người cán bộ trẻ đến hỏi thăm công việc làm ăn, động viên bà con tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Cán bộ trẻ ấy là Quan Văn Sỹ, nguyên Bí thư Huyện đoàn được điều động về xã, phân công giữ cương vị Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy. Mới đây, tại Đại hội Đảng bộ xã, anh đã được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy xã. Anh Sỹ chia sẻ: “Ngay từ những ngày đầu nhận công tác tôi đã bắt tay ngay vào việc củng cố, kiện toàn, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ; đặc biệt là làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã; trong đó, đề ra nhiều chỉ tiêu Nghị quyết quan trọng thực hiện trong nhiệm kỳ tới”. Thổ Bình vốn là một trong những địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khá của huyện Lâm Bình. Với sự nhiệt huyết, tận tâm với công việc đã thôi thúc người cán bộ trẻ này bắt kịp nhanh với công việc ở địa phương để cùng Ban Thường vụ Đảng ủy xã đưa ra những định hướng khuyến khích bà con phát triển kinh tế, nâng cao đời sống gắn với bảo vệ môi trường.

Bí thư Đảng ủy xã Thổ Bình Quan Văn Sỹ nắm bắt tình hình sản xuất của nhân dân.

Ở xã vùng cao Xuân Lập, để góp phần thay đổi tư duy sản xuất cho người dân, phát huy tốt vai trò lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương, Huyện ủy Lâm Bình đã điều động đồng chí Triệu Văn Minh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện đảm nhận cương vị Chủ tịch UBND xã Xuân Lập. Trên cương vị mới, anh Minh đã chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từ phương pháp làm việc mới, đã đem lại hiệu quả thiết thực; góp phần tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Từ một xã khó khăn, nay cuộc sống người dân Xuân Lập ngày một “thay da, đổi thịt”. Sau 5 năm, nhân dân xã Xuân Lập đã biết phát triển hàng hóa theo hướng tập trung, liên kết; tỷ lệ hộ nghèo từ trên 90% xuống còn 71%, trung bình hằng năm giảm 5%, thu nhập bình quân đầu người khoảng 20 triệu đồng/người/năm; có trên 20 hộ kinh doanh dịch vụ; đời sống tinh thần của nhân dân được đặc biệt quan tâm... Hiện nay, anh Triệu Văn Minh tiếp tục giữ cương vị Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lập.

Đồng chí Chẩu Văn Huấn, Thủ trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện cho biết: Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, hàng chục lượt cán bộ đã được huyện Lâm Bình điều động, luân chuyển về các địa phương và luân chuyển từ địa phương này sang địa phương khác. Các cán bộ luân chuyển đã cùng Đảng bộ cơ sở tập trung phát triển kinh tế - xã hội với nhiều giải pháp thiết thực, giúp bộ mặt nông thôn và đời sống người dân các địa phương có nhiều khởi sắc. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Lâm Bình là địa phương đầu tiên trong toàn tỉnh thực hiện hoàn thành mục tiêu 100% bí thư cấp ủy tại các đảng bộ xã không phải là người địa phương.

Cùng với đó, trong nhiệm kỳ huyện đã cử 105 cán bộ đi đào tạo nâng cao trình độ, 114 cán bộ đi bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Trong đó, cán sự 1 người, chuyên viên 53 người, chuyên viên chính 24 người, chuyên viên cao cấp 03 người, cán bộ quản lý cấp phòng 33 người. Quy hoạch 208 lượt cán bộ cấp huyện, 196 lượt cán bộ cấp cơ sở; bổ nhiệm mới 215 đồng chí, bổ nhiệm lại 31 đồng chí, điều động 28 đồng chí cán bộ cấp huyện, xã, các trường học.

Trong thời gian tới, huyện Lâm Bình tiếp tục chú trọng các giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác luân chuyển cán bộ. Sau Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ trong cả nhiệm kỳ; đồng thời hàng năm tiến hành rà soát bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn; thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ đối với cán bộ luân chuyển, để sau khi cán bộ hoàn thành thời gian luân chuyển sẽ được bố trí sắp xếp đảm nhiệm công việc mới phù hợp với năng lực trình độ kinh nghiệm sở trường. Huyện tiếp tục thực hiện dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng, đúng quy định trong công tác luân chuyển cán bộ. 

 Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục