Yên Sơn chủ động tạo nguồn phát triển đảng viên mới

- Mục tiêu trong giai đoạn 2021-2025 kết nạp 900 đảng viên mới trở lên, Huyện ủy Yên Sơn đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng chăm lo công tác phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng, giúp đỡ để những quần chúng ưu tú có điều kiện phấn đấu trở thành đảng viên.

Trên chỉ đạo sát sao, dưới đẩy mạnh thi đua

Tập trung đánh giá đúng, thực chất công tác phát triển đảng, Đảng bộ huyện Yên Sơn đã chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế, trong đó có công tác phát triển đảng. Theo đó, các đoàn thể, các tổ chức cơ sở đảng thực hiện việc rà soát lại nguồn để chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua, từ đó, phát hiện những nhân tố điển hình, định hướng nguồn phát triển đảng. Nhờ thế, số lượng đảng viên của nhiều chi bộ cơ sở đã tăng lên. Chất lượng sinh hoạt chi bộ cũng được nâng lên rõ rệt, là “đòn bẩy” để các địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Cùng với quá trình đổi mới, chỉnh đốn Đảng, Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng quan tâm phát triển đảng viên mới, coi đây là một công việc thường xuyên của nhiệm vụ đổi mới, chỉnh đốn Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã có nghị quyết chuyên đề và phân công các đồng chí trong cấp ủy phụ trách địa bàn, trực tiếp chỉ đạo giúp tổ chức cơ sở đảng làm tốt công tác quy hoạch, trẻ hóa đội ngũ cán bộ đảng viên, trong đó chú trọng tới các thôn, bản, các trường học. Hàng năm, Huyện ủy đều tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, tìm ra nguyên nhân để có biện pháp khắc phục, qua đó đã tác động tích cực đến các tổ chức cơ sở đảng. 

Đoàn thanh niên xã Tứ Quận (Yên Sơn) tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm và trồng cây xanh trong khu dân cư.

Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ xã Tứ Quận kết nạp 10 đảng viên mới, đạt 100% kế hoạch năm. Đồng chí Hà Văn Thị, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, để có được kết quả đó, ngay từ đầu năm, căn cứ chỉ tiêu Huyện ủy giao và kết quả khảo sát tình hình thực tế tại các chi bộ trực thuộc, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành kế hoạch phát triển đảng viên. Đồng thời giao nhiệm vụ cho từng chi bộ, yêu cầu cán bộ, đảng viên rà soát, theo dõi, giới thiệu quần chúng ưu tú; giao các chi hội, chi đoàn soát, xét hội viên trong hội, đoàn thể của mình để kịp thời phát hiện nhân tố, theo dõi, bồi dưỡng. Đồng thời, các cuộc vận động, phong trào thi đua trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế... được phát động đã tạo môi trường rèn luyện cho hội viên, đoàn viên phấn đấu. 

Đảng viên trẻ Triệu Thị Thủy, dân tộc Dao, thôn Cây Nhãn chia sẻ, phong trào là cơ hội, là môi trường để thế hệ trẻ như em khẳng định năng lực, rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cũng như Đảng bộ xã Tứ Quận, Đảng bộ xã Mỹ Bằng phát động rộng rãi các phong trào thi đua trong tổ chức đoàn, hội. Đồng chí Hoàng A Phà, Bí thư Đoàn xã kiêm Bí thư Chi bộ thôn Mỹ Hoa cho biết, các phong trào phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, phụ nữ làm kinh tế giỏi; nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, thanh niên chung sức xây dựng nông thôn mới... của thôn được tổ chức thường xuyên, liên tục. Thông qua phong trào đã khích lệ hội viên, đoàn viên vươn lên, cũng từ phong trào những nhân tố tích cực đã được phát hiện, giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng kết nạp. Bí thư Chi bộ Hoàng A Phà khoe, từ đầu năm đến nay, đã có 2 nhân tố người Mông được phát hiện, giới thiệu cho Đảng, vượt kế hoạch đề ra.

Phát triển đảng gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Với cách làm bám sát thực tế, những năm gần đây, bình quân mỗi năm Đảng bộ huyện Yên Sơn kết nạp 180 quần chúng ưu tú vào Đảng. Riêng từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện đã kết nạp 78 đảng viên mới, trong đó đảng viên trong tuổi đoàn chiếm đa số.

Không chỉ tăng về số lượng, chất lượng đảng viên mới kết nạp ở huyện cũng từng bước được nâng lên. Đa số đảng viên đều phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, thực sự là nhân tố tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Đảng viên trẻ Lý A Lạc, dân tộc Mông, Chi bộ thôn Mỹ Hoa, xã Mỹ Bằng khẳng định, vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi luôn tâm niệm phải gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào của thôn, nỗ lực vượt khó trong mọi hoàn cảnh. 

Mặc dù đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, tuy nhiên, công tác phát triển đảng ở Yên Sơn vẫn còn những khó khăn, nhất là công tác tạo nguồn ở địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Đồng chí Hoàng Đức Cảnh, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Bằng cho biết, vấn đề phát triển đảng viên mới được Đảng bộ xã rất quan tâm, tuy nhiên hầu hết thanh niên đủ tiêu chuẩn kết nạp Đảng đều đi học hoặc đi làm xa, số ở lại địa phương thì không đủ các điều kiện theo quy định. Từ thực tế đó, dẫn đến nguồn phát triển đảng mất cân đối, trong khi yêu cầu đối với công tác này ngày càng cao.

Trước những khó khăn đó, để từng bước nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác phát triển đảng nói riêng, Huyện ủy Yên Sơn tập trung lãnh đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Các cấp ủy đảng làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, của các đoàn thể quần chúng trong việc chăm lo, bồi dưỡng đoàn viên, hội viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng; tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho quần chúng rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên.

Bài, ảnh: Đoàn Thư

Tin cùng chuyên mục