Yên Sơn sau gần một năm hợp nhất một số đơn vị có chức năng tương đồng

- Yên Sơn là địa phương đầu tiên trong tỉnh thực hiện sáp nhập, hợp nhất một số đơn vị có chức năng tương đồng. Sau gần 1 năm đi vào hoạt động, việc ổn định tổ chức, vận hành bộ máy mới đã bước đầu đạt hiệu quả.

Tháng 11 năm 2018, huyện Yên Sơn thực hiện hợp nhất 6 cơ quan tham mưu, giúp việc của huyện thành 3 cơ quan. Theo đó, hợp nhất: Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ huyện thành Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện thành Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện; Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND, UBND huyện thành Văn phòng huyện. Sau hợp nhất đã giảm 3 đầu mối cơ quan, giảm 3 cấp trưởng và 2 cấp phó; đến hết năm 2020 sẽ giảm 5 cấp phó và 3 chuyên viên. Cùng với đó, huyện đã thành lập cơ quan tham mưu giúp việc chung Khối Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện (gọi là cơ quan Khối dân).


Một cuộc họp triển khai nhiệm vụ của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện Yên Sơn.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Sơn, việc thí điểm các mô hình tổ chức mới bước đầu đã có những chuyển biến tích cực. Các cơ quan sau hợp nhất đã tạo được sự tập trung, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền huyện; tổ chức bộ máy tinh gọn; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ trong triển khai nhiệm vụ. Việc hợp nhất đã tiết kiệm kinh phí hoạt động với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng/năm.     

Đồng chí Trần Giang Tuyên, Chánh Văn phòng huyện cho biết: Việc thực hiện mô hình hợp nhất 2 văn phòng đã góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy huyện, quản lý, điều hành của chính quyền huyện. Quy trình, cách thức xử lý công việc được thống nhất và hiệu quả hơn. Các văn bản của cấp ủy chỉ đạo chính quyền và các văn bản chính quyền báo cáo cấp ủy đều rút ngắn thời gian xử lý đi và đến. Số lượng văn bản tham mưu cũng giảm được 10%, quy trình xử lý văn bản giảm khoảng 40%. Thông qua việc hợp nhất đã cơ bản khắc phục được 9/9 nhiệm vụ chồng chéo, trùng lặp giữa 2 văn phòng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Văn phòng huyện được chuyên môn hóa, góp phần cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc.

Đồng chí Lê Quang Toàn, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức -  Nội vụ huyện cho biết: Sau hợp nhất đã rút ngắn được 40% các bước tham mưu thực hiện một số nội dung về công tác cán bộ. Nếu như trước đây cần một đầu mối tham mưu cho cấp ủy, một tham mưu cho chính quyền về công tác cán bộ, thì nay chỉ cần một đầu mối tham mưu cho cả Huyện ủy, HĐND, UBND huyện. Qua đó thống nhất, đồng bộ quy trình về công tác cán bộ và quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp. Bên cạnh đó cắt giảm được các khâu trung gian trong quy trình công việc theo chế độ làm việc của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện.

Việc hợp nhất Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện cũng đã khắc phục được tình trạng chồng chéo, trùng lặp về chức năng nhiệm vụ, giảm được các khâu trung gian, thủ tục trong quy trình công việc. Cụ thể, số lượng, thời gian xử lý, ban hành các văn bản trung bình giảm trên 10%; quy trình tiếp nhận, giải quyết đơn thư giảm khoảng 7 ngày/đơn và một số thủ tục hành chính khác. Đối với việc thành lập cơ quan tham mưu giúp việc chung Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã góp phần nâng cao chất lượng các chương trình phối hợp, thống nhất triển khai thực hiện nhiệm vụ chung của khối. Số lượng các đoàn kiểm tra, giám sát và đoàn công tác làm việc với cơ sở cùng một nội dung công việc giảm; giảm số lượng văn bản xử lý, ban hành. 

Tuy nhiên, theo đánh giá của đồng chí Lê Quang Toàn, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức -  Nội vụ huyện, do đây là mô hình mới, việc vận hành cũng còn có những vướng mắc nhất định. Cụ thể như: Trong cùng cơ quan, tồn tại hai hệ thống văn bản sử dụng 2 thể thức văn bản khác nhau (Đảng, Nhà nước). Đối với Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện đang phải sử dụng 3 con dấu gây ra những vướng mắc nhất định trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ và vận hành của cơ quan. Đối với Cơ quan Khối Dân còn gặp khó khăn trong công tác quản lý, điều hành ngân sách cho các hoạt động chung. Các đoàn thể chính trị - xã hội đều có các hoạt động chuyên biệt theo Luật và Điều lệ nên tính chất công việc khác nhau do đó dẫn tới việc sử dụng ngân sách cho các hoạt động của mỗi tổ chức cũng khác nhau…

Thời gian tới, huyện Yên Sơn tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với chính quyền. Trong đó, sẽ quy định rõ những nội dung nhiệm vụ cấp ủy cần bàn, quyết định; nhiệm vụ gì do cơ quan chính quyền quyết định, chịu trách nhiệm; chủ động nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để tìm các giải pháp tháo gỡ, nhằm hoàn thành tốt các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục