Yên Sơn tăng cường tuyên truyền về đại hội Đảng

- Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Sơn lần thứ XXIII dự kiến tổ chức vào giữa tháng 8-2020. Huyện đang thực hiện hiệu quả nhiều hoạt động tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Những ngày qua, trên các tuyến đường tại xã Tứ Quận cũng như tất cả các xã trên địa bàn huyện được trang trí rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trực quan về Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đại hội đảng bộ các cấp hướng đến Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Qua đó, lan tỏa khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Đồng chí Hà Văn Thị, Bí thư Đảng ủy xã Tứ Quận chia sẻ, ngay từ khi đại hội đảng bộ xã, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ tuyên truyền, vận động nhân dân tổ chức treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Tại các tuyến đường căng băng rôn, khẩu hiệu. Từ nay đến Đại hội Đảng bộ huyện, Đảng ủy đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền trong hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, phát động các phong trào thi đua trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.


Các đảng viên xã Tân Long xem pano ảnh tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ xã.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Thuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng phù hợp với thực tế địa phương. Đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, phòng, ban, thành viên của Tiểu ban Tuyêntruyền và phục vụ Đại hội yêu cầu thực hiện các hoạt động tuyên  truyền phải thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, lãng phí. Các nội dung tuyên truyền phải nêu bật tinh thần đổi mới, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; mở rộng dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

Hoạt động tuyên truyền được thực hiện thường xuyên từ huyện đến các xã, thị trấn, thôn, bản. Đó có thể là các buổi sinh hoạt chi bộ, cơ quan, ngành, đoàn thể, thôn, khu; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện, nhất là hệ thống loa truyền thanh, cổng thông tin điện tử và website của huyện. Cùng với đó, hình thức tuyên truyền trực quan như: Băng rôn, pano, cờ, khẩu hiệu, tranh cổ động. Đặc biệt, tuyên truyền về các tấm gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, phong trào thi đua sôi nổi, công trình trọng điểm chào mừng đại hội đảng các cấp... Từ đó, giúp nhân dân trên địa bàn huyện củng cố niềm tin vào Đảng, góp sức xây dựng phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo Trung tâm Văn hóa truyền thông và thể thao huyện, Trung tâm đã tuyên truyền lưu động được 34 buổi, tại 28 xã, dựng mới 2 cụm pano, treo 28 băng rôn khẩu hiệu, biểu diễn văn nghệ kết hợp tuyên truyền tại 5 xã. Bộ phận truyền thanh - truyền hình huyện tăng cường thời lượng phát sóng, mở các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự để tuyên truyền phục vụ cho đại hội. Nội dung tuyên truyền đã góp phần giúp cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong huyện nhận thức sâu sắc hơn về những thành tựu của nhiệm kỳ 2015 - 2020, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng, qua đó, tạo động lực mới, khí thế mới hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiện nay, huyện Yên Sơn đang tích cực tập trung tuyên truyền, cổ vũ, động viên những việc làm tốt, những tấm gương điển hình, tinh thần phấn đấu, nỗ lực của các tầng lớp nhân dân và cả hệ thống chính trị trong việc thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Tất cả đang hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho những bước phát triển trong nhiệm kỳ mới.                

Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục