Chuẩn bị nhân sự bầu cử HĐND các cấp huyện Chiêm Hóa: Chú trọng chất lượng, cơ cấu hợp lý

- Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, huyện Chiêm Hóa đang chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đến nay, huyện đã hoàn thành hiệp thương lần 1 và chuẩn bị các điều kiện cho hiệp thương lần 2.

Theo Ủy ban MTTQ huyện, tại hội nghị hiệp thương lần 1 đã thống nhất về số lượng ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021- 2026. Theo đó,  huyện được bầu cử 35 đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kiến số lượng ứng cử viên ít nhất là 70 người, trong đó: khối Đảng 18-20 người, cơ quan Nhà nước 22-24 người, MTTQ và các tổ chức chính trị 14-16 người, lực lượng vũ trang 2-4 người, tổ chức kinh tế 2-4 người, đại biểu ở thôn 2-4 người. Về cơ cấu kết hợp: Dân tộc thiểu số 26 người, đại biểu nữ 26 người, đại biểu trẻ 18 người, đại biểu là người ngoài đảng 5-6 người, đại biểu tôn giáo 2-4 người, đại biểu tái cử 17 người.  


 Ủy ban MTTQ huyện Chiêm Hóa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về bầu cử HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kết quả hiệp thương lần thứ nhất ở cấp huyện, cấp xã đã cho thấy về cơ cấu, thành phần được phân bổ đảm bảo phù hợp với các chỉ tiêu, số lượng và chất lượng. Tại hội nghị hiệp thương đã thống nhất dự kiến phân bổ số lượng, cơ cấu thành phần, lĩnh vực công tác cho các cơ quan Đảng, cơ quan chính quyền địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức kinh tế, tôn giáo đảm bảo cơ cấu kết hợp giữa đại biểu tái cử, đại biểu nữ, người ngoài Đảng, trẻ tuổi, dân tộc thiểu số, tôn giáo và đảm bảo số dư cao theo hướng mở rộng, dân chủ.

Đồng chí Chẩu Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy xã Minh Quang cho biết, theo kết quả của hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Ủy ban bầu cử xã dự kiến số lượng đơn vị bầu cử, danh sách, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND xã. Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đang được xã thực hiện bảo đảm theo đúng quy trình của luật định và hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền. Đồng thời, đảm bảo đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chú trọng chất lượng đại biểu, tuyệt đối không vì số lượng mà lựa chọn sai quy định.

UBND huyện đã thành lập Ủy ban bầu cử, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và ban hành các văn bản chỉ đạo bầu cử tới các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; thành lập các tiểu ban đảm nhiệm về công tác tuyên truyền, an ninh trật tự, giải quyết khiếu nại, tố cáo... Ủy ban bầu cử huyện xác định phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự, giải quyết dứt điểm và đúng Luật khi có đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với nhân sự liên quan đến công tác bầu cử. Các cơ quan chuyên môn, ngành chức năng như Công an huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông và Thể thao... đảm bảo các điều kiện về giao thông, thông tin liên lạc, tuyên truyền, phương án cấp điện đến các xã trước, trong và sau bầu cử.

Công tác chuẩn bị khẩn trương, đúng luật, bài bản, khoa học chắc chắn là tiền đề cho cuộc bầu cử HĐND các cấp trên địa bàn toàn huyện diễn ra thành công tốt đẹp.

Bài, ảnh: Thu Trang

Tin cùng chuyên mục