Kiên quyết loại bỏ những “công bộc” tham nhũng

- Trong văn bản về công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 6 tháng cuối năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt yêu cầu tăng cường công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị. Kiên quyết xử lý nghiêm, loại ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Có thể nói những hành vi tiêu cực, vô cảm, nhũng nhiễu, vòi vĩnh của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ đã khiến người dân, doanh nghiệp phải có “bôi trơn”, hình thành cơ chế “phong bì”. Một số ít những “con sâu làm rầu nồi canh”, gây phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân và doanh nghiệp, làm tổn hại niềm tin và xã hội đối với người cán bộ, công chức. Dư luận vô cùng bức xúc khi một cán bộ cấp phường đã gây khó dễ, từ chối cấp Giấy chứng tử cho người đã chết, vì tai nạn giao thông; hay cán bộ thanh tra tỉnh Thanh Hóa bị bắt quả tang tống tiền. Cá biệt hơn cả Trưởng phòng Phòng chống tham nhũng, Trưởng đoàn Thanh tra của Bộ Xây dựng cùng hai thành viên có hành vi nhận hối lộ tại Vĩnh Phúc...

Với nhiệm vụ được giao trong các cơ quan công quyền, lẽ ra những cán bộ, công chức này phải luôn nhận thức và làm đúng bổn phận, trách nhiệm người công bộc của dân, là “người đày tớ trung thành của nhân dân”. Đúng ra họ phải hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, thì ngược lại họ lại lợi dụng chức trách nhiệm vụ được giao để vụ lợi cho riêng mình.

Những hành vi đó đã đi ngược lại mục tiêu, lý tưởng của người cán bộ cách mạng, vi phạm pháp luật của Nhà nước, trái đạo đức công vụ. Do đó, việc kiên quyết xử lý nghiêm, loại ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta. Điều đó đồng nghĩa bất kỳ cán bộ nào có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, đều phải kiên quyết loại bỏ khỏi bộ máy nhà nước, bảo đảm thực sự trong sạch, liêm chính, để lấy lại và củng cố niềm tin trong nhân dân.

Lam Nguyễn

Tin cùng chuyên mục