Lấy dân “làm gốc” trong phòng, chống tham nhũng

- Chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân, sức dân như nước. Người Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi đã khẳng định như vậy.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng cho rằng, “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí để xây dựng được tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch, củng cố niềm tin của nhân dân cũng vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, do đó phải xác định lấy dân làm gốc để có các biện pháp phòng, chống tham nhũng hiệu quả.

Trước hết, các tổ chức Đảng các cấp cùng với chính quyền địa phương và đội ngũ cán bộ, đảng viên phải luôn coi trọng nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân. Đồng thời, làm tốt công tác dân vận, quan tâm, lắng nghe ý kiến của nhân dân để từ đó phát hiện và xử lý kịp thời những biểu hiện tham nhũng, lãng phí trong đội ngũ cán bộ.

Bên cạnh đó cần thực hiện dân chủ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội trên cơ sở bảo đảm phát huy quyền làm chủ thực sự của nhân dân theo đúng phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân kiểm tra”. Trong các hoạt động, nhất là các hoạt động có liên quan đến quyền, lợi ích, sự thụ hưởng của người dân cần đề cao tính minh bạch, bảo đảm sự tham gia rộng rãi của nhân dân ở tất cả các khâu, các bước. Các cấp chính quyền cần có cơ chế phù hợp để động viên nhân dân nêu cao trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đồng thời cần thực hiện nghiêm những quy định về bảo vệ người tố cáo tham nhũng, tiêu cực; gắn với đó là đẩy nhanh việc xử lý những vụ án tham nhũng, lãng phí nhất là những vụ án thu hút sự quan tâm, chú ý của dư luận, xử lý nghiêm mọi hành vi tham nhũng, lãng phí... để tạo niềm tin trong nhân dân. Tránh việc người dân thờ ơ, quay lưng lại với công tác phòng chống, tham nhũng, lãng phí.

Thực tế cho thấy, khi nào phát huy sức mạnh làm chủ của Nhân dân mới có thể chống tiêu cực, chống suy thoái, chống tham nhũng có hiệu quả, nhằm củng cố Đảng, làm trong sạch bộ máy Nhà nước, lành mạnh hóa các quan hệ xã hội.  

 Lam Nguyễn

Tin cùng chuyên mục