Phòng, chống tham nhũng từ gốc rễ

- Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - trưởng Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đặt ra cho năm cuối nhiệm kỳ của Ban chỉ đạo (2020) là tiếp tục tập trung đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, từng bước hình thành cơ chế phòng ngừa để không thể tham nhũng.

Có thể nói từ đầu nhiệm kỳ đến nay công tác phòng, chống tham nhũng đã được đẩy mạnh, với phương châm không có vùng cấm, xử lý cả những cán bộ về hưu, lãnh đạo cấp cao, nhiều vụ án tham nhũng lớn được điều tra, khám phá và đưa ra truy tố, xét xử... tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Nhưng nhìn ở góc độ khác, ngày càng có nhiều vụ liên quan đến tham nhũng được phanh phui, nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao bị xử lý... Đặc biệt nhiều tài sản, tiền ngân sách nhà nước bị thất thoát nhưng chưa hoặc không thể thu hồi gây thiệt hại kinh tế cho nhà nước, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với các “công bộc”, “đầy tớ của nhân dân”... Cho thấy việc xử lý dẫu có thấu tình đạt lý đếu đâu cũng không phải là kết quả toàn mỹ.

Để triệt tiêu tham nhũng thì “chống” và “phòng” phải song hành với nhau. “Chống” quyết liệt phải đồng thời với “phòng” hiệu quả. “Chống” là xử lý phần “ngọn”, “phòng” mới là xử lý phần “gốc”. Gốc rễ khỏe mạnh thì cành ngọn sẽ tốt tươi. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, để phòng chống tham nhũng từ gốc rễ là cần phải thực hành dân chủ, bởi dân là “gốc”, và khi “có dân chủ mới làm cho cán bộ và quần chúng đề ra sáng kiến” để có thể phòng, chống hiệu quả tệ nạn này. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ rằng: “Muốn chống tham ô lãng phí, chống quan liêu thì phải dân chủ”. Điều đó có nghĩa, cần phải phòng, chống tham nhũng bằng các phương pháp dân chủ; tức phải huy động toàn dân vào cuộc đấu tranh vô cùng khó khăn, phức tạp này. Người nêu rõ: “phong trào chống tham ô, lãng phí, quan liêu ắt phải dựa vào lực lượng quần chúng thì mới thành công”. Do vậy, đòi hỏi phải có quyết tâm cao, huy động cả hệ thống chính trị, xã hội và người dân cùng vào cuộc, nhất là có cơ chế để hiện thực hóa nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng từ gốc rễ này.

Lam Nguyễn

Tin cùng chuyên mục