Sẽ không còn “đấu tranh - tránh đâu”

- Theo Thông tư số 03 năm 2020 của Bộ Nội vụ về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức vừa ban hành, từ nay người tố cáo sẽ không bị kỷ luật.

Vị trí công tác của những người đấu tranh với tiêu cực cũng được bảo vệ bằng nhiều biện pháp như không thực hiện việc điều động, luân chuyển, biệt phái, chuyển đổi vị trí việc làm, phân công công việc khác đối với người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian được bảo vệ… Thông tư quy định rõ ràng hơn, cụ thể hơn về trách nhiệm quyền lợi của người tố cáo. Cũng là quy định mang tính hành lang pháp lý một cách rõ ràng cho từng cơ quan một phải bảo vệ người tố cáo như thế nào. Nghĩa là phải khuyến khích được người tố cáo và hai là xử lý cho được người lợi dụng cái này gây mất đoàn kết, làm mất danh dự cho cơ quan, tổ chức.

Con đường đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng vốn đầy chông gai. Chưa kể bản thân người dám đứng ra đấu tranh chống tiêu cực cần có lòng dũng cảm, mà còn phải biết chấp nhận đối đầu với sự trù dập, có khi là trả thù phải đánh đổi bằng chính mạng sống của mình... Do đó,  việc không còn chuyện kỷ luật, cũng không còn chuyện điều động, biệt phái, chuyển đổi vị trí việc làm đối với người tố cáo tránh được tình trạng trước đây người tố cáo bị trù dập một cách tinh vi như không bố trí công việc, cho “ngồi chơi xơi nước”, điều chuyển đến vùng vị trí công tác khác không phù hợp với năng lực, sở trường, thậm chí bị cô lập, hắt hủi... như trước đây.

Chủ trương mới của Bộ Nội vụ được kỳ vọng sẽ tránh được tình trạng trù dập người tố cáo, vốn gây bức xúc trong dư luận xã hội lâu nay, khiến nhiều người có tâm lý đấu tranh “tránh đâu”. Từ đó, khuyến khích, nâng cao tinh thần đấu tranh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với những tiêu cực. Với quy định vừa ban hành, chắc chắn cán bộ, công chức và người dân sẽ yên tâm, tích cực hơn trong cuộc đấu tranh với tham nhũng tiêu cực một cách hiệu quả.

Lam Nguyễn

Tin cùng chuyên mục