Trong đại dịch không sao nhãng chuyện PCI và DCI

- Tuyên Quang phấn đấu trong năm 2020, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng từ 2 đến 4 bậc so với năm 2019 trong bảng xếp hạng PCI của cả nước.

Thời điểm này, cùng với cả nước, Tuyên Quang vừa ứng phó với đại dịch Covid-19, vừa tiếp tục triển khai các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và vừa có những giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Ban Chỉ đạo PCI tỉnh đã nêu rõ, mặc dù chỉ số PCI năm 2019 tỉnh đạt 63,01 điểm, đứng thứ 5 khu vực miền núi phía Bắc, đứng thứ 34 cả nước. Tuy nhiên, PCI của tỉnh còn một số chỉ số thành phần ở mức thấp, như: chi phí không chính thức (5,39 điểm), tính năng động (5,54 điểm), dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp (5,64 điểm); việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin cấp độ 3 và 4 trong giải quyết thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực liên quan đến doanh nghiệp còn chậm; số doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử và dịch vụ bưu chính công ích còn ít; tỷ lệ người dân, doanh nghiệp áp dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trong giao dịch chưa cao…

Ban Chỉ đạo PCI tỉnh nhấn mạnh cần nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra trong việc giải quyết thủ tục hành chính; phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu đối với tổ chức, cá nhân đến giải quyết thủ tục hành chính. Các cấp, ngành liên quan đề xuất xử lý những văn bản có nội dung không phù hợp, mâu thuẫn, chồng chéo, gây khó khăn cho doanh nghiệp và người dân; không tự đặt thêm điều kiện kinh doanh dưới mọi hình thức; kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung văn bản có nội dung không phù hợp, không đúng quy định gây khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân…

Nhiều năm nay, người dân và doanh nghiệp, nhà đầu tư và tổ chức đầu tư không chỉ nhìn vào chỉ số PCI, mà còn xem xét môi trường đầu tư cụ thể tại địa bàn huyện, thành phố trực thuộc tỉnh trước khi có quyết định đầu tư, làm ăn.

Bởi thế chỉ số môi trường cạnh tranh của chính quyền cấp huyện, thành phố và các sở ban ngành trực thuộc tỉnh (DCI), có tác động rất lớn đến chỉ số PCI. Nó có thể làm giảm chỉ số PCI hoặc ngược lại làm cho PCI hấp dẫn hơn. 

Thực tế đã khẳng định cùng với PCI, chỉ số DCI là kênh đánh giá khách quan giúp các sở, ngành, địa phương nhìn nhận lại những kết quả công việc đã làm được trong năm. Từ PCI đến DCI là một bước tiến mới của tỉnh ta về phương pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đỗ Hùng

Tin cùng chuyên mục